Norske NRC Group tildelt svensk veikontrakt

Jernbaneentreprenøren NRC Group, med hovedkontor i Norge, skal bygge ny vei i Sverige.

Publisert Sist oppdatert

NRC Group er tildelt en kontrakt verdt 155 millioner svenske kroner for grunnarbeider i forbindelse med byggingen av ny vei på strekningen mellom Dala-Järna og Vansbro i Sverige.

Kontrakten er tildelt av det svenske Trafikvärket.

- Dette viser på ny hvordan NRC Group har fått et godt feste i det svenske infrastrukturmarkedet. Vi er stolte og glade for at det svenske Trafikverket nok en gang har valgt oss som utførende entreprenør på et av sine prosjekter, sier konsernsjef Øivind Horpestad.

- Tidligere i måneden overleverte vi et tilsvarende prosjekt for E18 utenfor Karlstad. Det prosjektet leverte vi fem måneder før tid og under budsjett, forteller konsernsjefen.

Strekningen Dala Järna – Vansbro er en del av den regionale E16-strekningen Malung-Djurås, en viktig strekning for både frakt av gods og for persontransport i Sverige. Strekningen er ca. 8,5 km lang. For å forbedre nærliggende bomiljø, trafikksikkerhet og tilgjengelighet, skal det nå bygges en helt ny vei på strekningen.  

- Det er mange likhetstrekk i å bygge bane og vei. I NRC Group er vi entreprenører og godt skikket til å levere de fleste infrastrukturprosjekter med både grunnarbeider, betong eller ulike installasjoner det være seg elektro eller sikring, sier Horpestad.

Oppstart på prosjektet skjer i august 2017, med forventet ferdigstillelse høsten 2019.

Det foreligger en 10 dagers frist til å registrere eventuell klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje etter denne perioden.