Konserndirektør Camilla Krogh i Skanska og ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i Justis og Beredskapsdepartementet signerte kontrakten om Politiets Nasjonale Beredskapssenter.
Konserndirektør Camilla Krogh i Skanska og ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i Justis og Beredskapsdepartementet signerte kontrakten om Politiets Nasjonale Beredskapssenter.

Skanska bygger beredskapssenteret

Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg.

Publisert Sist oppdatert

Skanska har signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet, og blir totalentreprenør for byggingen av Politiets Nasjonale Beredskapssenter.

Skanska har vunnet kontrakten etter en konkurranse med forhandlinger. Det var fire entreprenører med i konkurransen, og Skanska ble vurdert å ha «det økonomiske mest fordelaktige tilbudet». De var nest lavest på pris, men ble vurdert best på kriteriene «kompetanse og erfaring» og «oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføring».

Totalentreprise

Kontrakten skal gjennomføres etter en samspillmodell i to faser:

Fase 1 starter i august i år og vil pågå frem til januar/februar 2018. I denne fasen vil Skanska jobbe sammen med byggherren og byggherrens rådgivere i en integrert og samlokalisert organisasjon for å videreutvikle prosjektet og finne byggbare og kostnadseffektive løsninger. I løpet av denne fasen skal også alle dokumenter og grunnlag for byggekontrakt med omforent målpris utarbeides.

Selve totalentreprisekontrakten er fase 2, og er en opsjon som både er avhengig av at fase 1 blir vellykket, samt at det foreligger en stortingsbeslutning om finansiering. Byggekontrakten vil bli gjennomført som en totalentreprise i samspill, og kontraktsoppfølgingen vil følge «åpen bok»-prinsippet, hvor byggherren har fullt innsyn i totalentreprenørens regnskap og prosjektøkonomi basert på omforent målpris. En incentivordning vil sørge for at både byggherren og totalentreprenør har felles økonomiske interesser i å gjennomføre prosjektet så kostnadseffektivt som mulig.

Ferdig høsten 2020

- Det å få lov til å bidra med det vi kan i arbeidet med å sikre nasjonens sikkerhet, gjør oss både ydmyke og stolte. Vi ser frem til å gjennomføre dette viktige prosjektet for landet vårt sammen med Justis og beredskapsdepartementet, sier Ståle Rød, adm. direktør i Skanska Norge.

Politiets Nasjonale Beredskapssenter skal bygges på Taraldrud i Ski kommune og samlokaliserer de nasjonale beredskapsressursene i Politiets Helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten.

Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og svømmehall. Størrelsen av bygningsmassen anslås og bli 25.000- 30.000 kvadratmerer BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, helikopterbase, voller, flater for flyside helikopter og skytebane med mer, inngår også i kontraktsarbeidene.

Forutsatt at Stortinget bevilger midler for bygging er det lagt opp til byggestart våren 2018 med en forventet ferdigstillelse høsten 2020.