Sunniva Baarnes, fungerende seksjonsleder for Breeam og Bærekraftige Bygg i Rambøll.
Sunniva Baarnes, fungerende seksjonsleder for Breeam og Bærekraftige Bygg i Rambøll.

Nordmenn «best» på bærekraft

Nye tall fra Rambølls Green Market Study viser at nordmenn, i større grad enn sine nordiske naboer, bruker «bærekraft» for å forbedre eget omdømme og image.

Publisert Sist oppdatert

I følge EU-kommisjonen står bygninger for en tredjedel av de globale klimagassutslippene. Med dette som bakgrunn ble «Green Market Study» etablert av Rambøll i 2008, for å støtte innovasjon og innsikt i utvikling i byggesektoren. Nesten 400 fra næringen har besvart undersøkelsen, hvorav rundt 100 fra Norge. Undersøkelsen ble gjort online i mars-april 2017.

Stort ansvar, stor mulighet

Det er estimert at vi tilbringer rundt 90 prosent av tiden vår innendørs. Samtidig er 98 prosent av operative kostnader i bygg et resultat av brukernes behov. Dermed gir dette byggenæringen et stort ansvar, og samtidig en god mulighet, til å bidra til en positiv utvikling:

- Et av de mest slående resultatene fra Green Marked Study, er at tiltak for å bedre bærekraften i bygninger ikke bare gagner miljøet, men også bidrar til trivsel for brukerne. Dette øker igjen en bygnings kommersielle- og økonomiske verdi. Når man kan begynne å se på hvordan innemiljøene påvirker for eksempel sykefravær og produktiviteten vår, så begynner det å bli veldig spennende, sier Sunniva Baarnes, Fungerende seksjonsleder for Breeam og Bærekraftige Bygg.

- Bærekraft er ikke et nødvendig onde eller hype, men noe som tilfører bygget og brukerne verdi. Når det er sagt ser vi stadig oftere veldig gode eksempler på utbyggere som tar dette på høyeste alvor.

Dette viser undersøkelsen

Noen hovedfunn i undersøkelsen er:

• 90 prosent av respondentene anser bærekraft å være grunnleggende for vellykket forretningsvirksomhet.
• Nordmenn skiller seg ut som det landet der bærekraft i størst grad blir sett på som viktig for å forbedre image og omdømme.
•  Bærekraftige bygninger har rundt 3-5 prosent høyere eiendoms- og leieverdier, 5-10 prosent lavere driftskostnader, 3-5 prosent lavere ledig kapasitet - sammenlignet med «tradisjonelle» bygninger.
•  «Utslipp av emisjoner fra byggemateriale og kjemikalier  til innendørs luft», «Dagslys og belysningskvalitet» og «termisk komfort» er de viktigste bidragsyterne for å bedre brukernes helse og produktivitet.

- Rambøll har lang og tverrfaglig erfaring med å se utover de fysiske aspektene av en bygning, for å inkludere sosiale og kulturelle verdier. Dette innebærer å designe og bygge for brukernes behov, som for eksempel å sikre attraktive og sunne fellesarealer, og oppfordre brukerne til å samhandle med hverandre.

STILLING LEDIG: