Anleggsleder Kenneth Andersen(t.v.), heltidsansatt hovedverneombud Ståle Stensland og stillasingeniør Edgaras Anuzis i Lier-selskapet Consolvo AS foran Fredrikstadbrua der rehabiliteringen er i full sving.
Anleggsleder Kenneth Andersen(t.v.), heltidsansatt hovedverneombud Ståle Stensland og stillasingeniør Edgaras Anuzis i Lier-selskapet Consolvo AS foran Fredrikstadbrua der rehabiliteringen er i full sving.

Valgte tak fremfor nattjobbing

Rehabilitering av fredet bru er utfordrende.

Publisert Sist oppdatert

I november 2018 skal brurehabiliteringsprosjektet på Fredrikstadbrua være ferdig. Den fredede buebrua vil da blant annet være karbonforsterket i en rekke av konstruksjonsdelene og rehabilitert med 200 tonn kubikk ny betong og nytt slitedekke.

I tillegg vil hovedbuen bli effektbelyst på kveldstid og gangfeltet på den ene siden vil være bredere.

Det var i mars i 2016 at Lier-selskapet Consolvo AS startet arbeidene med å montere  stillaser under den nå 60 år gamle buebrua som er 64 meter høy, 824 meter lang og har en seilingshøyde på 39 meter. Nå er arbeidene enda mer luftige i og med at aktiviteten er flyttet til midtspennet over kjørebanen med et stillas som nå rager 70 meter over vannet og 30 meter over biltrafikken under.

Vær og trafikk

Consolvo som er blant  landets fremste eksperter på stillasbygging og rehabilitering av brukonstruksjoner opplyser i en pressemelding at dette ikke har vært noen enkel oppgave.

Selskapet, som har 300 ansatte og en omsetning på 550 millioner kroner, har vært med på å forlenge levetiden til viktige forbindelser som Brevikbrua ved Porsgrunn, Risøya bru i Tvedestrand, Tromøybrua ved Arendal  og Minnesundbrua ved Eidsvoll.

- Vi må også ta hensyn til vær og vind i så store høyder. Blant annet er arbeiderne sikret med fallseler når de bygger selve stillasene,  sier Edgaras Anuzis som er stillasingeniør i Consolvo.

Arbeidene på Fredrikstadbrua er flyttet til midtspennet, der Consolvo-arbeiderne er i aksjon 70 meter over vannet. 
Arbeidene på Fredrikstadbrua er flyttet til midtspennet, der Consolvo-arbeiderne er i aksjon 70 meter over vannet. 

Anuzis understreker at stillasbygging handler om tre ting; god planlegging, et solid system og fokus på sikkerhet.

Stein Andersen i Statens vegvesen bekrefter at Consolvo og veivesenet har stått overfor en krevende oppgave.

- Det har vært utfordrende arbeid med stillasering på det meste av brua. Det er stor trafikk, og brua går også over hustak og privateiendommer. I tillegg må det tas hensyn til nærliggende jernbane og skipsanløp på Glomma som setter begrensninger på stillasbyggingen, sier Andersen.

Bygget tak på brua

- Det som er viktig når vi jobber i høyden, er å sikre området og trafikken under der arbeidene foregår. I samarbeid med veivesenet har vi gjort det vi kan for å redusere belastningen for publikum ved å unngå stenge brua. Siden vi  er opptatt av sikkerhet og solide og effektive løsninger, så har ikke det å jobbe om natten vært vurdert som et godt alternativ. Da er det mindre sikkert og ikke er så veldig effektivt. Vi kom derfor frem til en løsning der vi valgte  å bygge et tak over trafikken. Det fungerer som en slags tunnel over midtspennet, med sikkerhetsnett rundt i tillegg, slik at vi kan holde brua åpen samtidig som vi jobber for fullt uten risiko for passerende trafikk, forklarer Consolvos anleggsleder, Kenneth Andersen.

Fredrikstadbrua-prosjektet har mange involverte parter med fem godkjenningsinstanser. Veivesen, veidirektorat og underleverandører er inne for å godkjenne arbeidet, i tillegg til tredjepartskontroll og egenkontroll. Etter flere ulykker med reisverk til bruer har veidirektoratet innskjerpet kontrollen med stillaser som går over, under eller er plassert så nært inntil offentlig vei at et eventuelt sammenbrudd kan berøre område åpent for alminnelig ferdsel.

- Vi er svært fornøyd med at det er fokus på sikkerhet. Vår erfaring er at fokus på sikkerhet gir trygge og godt fungerende ansatte, god lønnsomhet og fornøyde kunder, sier Fredrik Røtter, daglig leder i Consolvo AS.

Kulturhistoriske metoder

Under totalrehabiliteringen av Fredrikstadbrua har det vært benyttet materialer og metoder tilpasset byggverkets egenart på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.

Alle bruas flater er rehabilitert, inkludert karbonforsterkninger på utvalgte konstruksjonsdeler og overflatebehandling av stål og betong. Det er gjennomført tradisjonell mekanisk betongreparasjoner og vannmeisling.  I tillegg er det utført  mindre veiarbeider samt utarbeidet nytt brurekkverk, nytt elektroanlegg med  effektbelysning og et komplett nytt slitelag.