Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Nye oppgjørsformer for vinterdrift

Entreprenørene får i dag betalt for mengden salt og sand som brukes på veiene. I nye kontrakter vil statens vegvesen gå over til å betale for hver time entreprenøren er ute og strør.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ser at nåværende oppgjørsform har gitt for store incentiver til unødvendig høyt forbruk av salt og sand, sier sjefingeniør Torgeir Leland i Vegdirektoratet til Vegnett.no.

Etter å ha vurdert alternative oppgjørsformer og drøftet spørsmålet med bransjen, er alle parter enige om endre på dette, ifølge direktoratet.

- Vi ser også at mange holder for høy hastighet under strøing. Når hastigheten er for høy under strøing av salt havner mye i grøfta. Oppgjør for hver time på veien er derfor også et incentiv for å redusere hastigheten, påpeker Leland.

Det er skal ligge både miljøhensyn og kostnadshensyn bak beslutningen om å betale per time istedenfor mengden salt.

For brøyting beholdes oppgjør for hver kjørte kilometer.