Trangt om plassen på dagens E134 gjennom deler av gamle Kongsberg. Like trangt blir det når ny europaveg åpner og dette blir bygate.
Trangt om plassen på dagens E134 gjennom deler av gamle Kongsberg. Like trangt blir det når ny europaveg åpner og dette blir bygate.

Gleder seg til å slippe dette

Det er trangt om plassen på E134.

Publisert Sist oppdatert

Mange beboere og sjåfører gleder seg til halvert trafikk når dagens E134 gjennom Hasbergtjerndalen i Kongsberg blir bygate etter 2019.

De fleste er også glade for at alle rundkjøringene forsvinner når denne delen av europaveien forsvinner høsten 2019.

På lån i 40 år

Bortsett fra denne gleden, var meningene mange og svært delte på et møte om hvordan veien bør se ut og brukes når den blir nedklassifisert fra europavei til kommunal bygate.

E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet i regi av Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplanen for etterbruk av 2,2 kilometer vei/gate fra krysset med fv. 40 ved Lågen i nord til Sellikdalen i sør.

Det omfatter tre gatestumper i dag nordfra og sørover: Bergmannsveien, Sexes gate og Sandsværveien.

Som en beboer uttrykte det på åpent møte på det åpne møtet på Vandrerhjemmet torsdag kveld: «I 40 år har vi lånt ut Hasbergtjerndalen til E134, nå får vi veien tilbake til byen.»

Politisk vedtak sommeren 2018

Beboerne kan si sin mening fra nå og fremover mot neste vår. Målet er at Kongsberg kommune tar en politisk beslutning av hvordan nye Bergmannsgata skal se ut før sommeren 2018.

Da kan byggeplanen gjøres ferdig frem mot åpningen av ny E134 gjennom byen høsten 2019. Og ombyggingen av den nye bygata Bergmannsgata kan starte samme høst eller våren 2020.