llustrasjon av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra tidligere baneutrening.
llustrasjon av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra tidligere baneutrening.

- Dyre NTP-utsettelser skaper regional usikkerhet

Rådgivende Ingeniørers Forening er kritisk til å utsette bygging av Ringeriksbanen.

Publisert Sist oppdatert

- Et lands samferdselsstruktur sier mye om hvordan samfunnet fungerer i sin helhet. NTP representerer totalt sett et historisk løft for samferdselsutbygging i Norge, og er i tråd med de råd vi har gitt til både nåværende og tidligere regjeringer, sier adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Skudal Hansteen.

RIF mener likevel at det er behov for mer forutsigbarhet i stafett-utvekslingene mellom gammel og ny NTP.

- Utsetter bygging

Regjeringen foreslår i Nasjonal Transportplan (NTP) å utsette byggingen av ytre Intercity og Ringeriksbanen med 2-4 år. I lang tid har det vært en forventning om utbygging av både Ringeriksbanen og Intercity-strekningene til Halden, Skien og Lillehammer.

I ny NTP foreslås det nå at disse prosjektene blir opptil flere år forsinket. Dette gjør at kommuner og næringslivet i så fall må vente med store investeringer på boliger og forretninger rundt viktige knutepunkter, ifølge RIF.

Også store områder langs strekningene er båndlagt i påvente av beslutninger om trasevalg:

- Det vil være mer fornuftig å få en rask planavklaring av disse strekningene, sier Skudal Hansteen.

- Full gass - deretter nesten helt stopp

Det å ha full gass på planleggingen i gammel NTP for så å bremse nesten helt opp i ny NTP slik som skjer på deler av IC-strekningen og E16-Ringeriksbanen, er både ineffektivt og kostbart, mener RIF.

- Vår erfaring er at større forutsigbarhet i både planlegging og bygging av store prosjekter bidrar til å holde totalkostnadene nede, sier Skudal Hansteen.

RIF anslår at midlertidig stopp i planlegging av Ytre IC og Ringeriksbanen alene koster samfunnet cirka 200 mill. kroner ekstra. De konstaterer også at det har en fordyrende effekt for selve byggingen, siden entreprenørene får større kostnader knyttet til maskininnkjøp, bemanning og mindre tid til å planlegge arbeidet.