Vasker nye typer sand ut av Arna-fjellet

Med nytt vaskeanlegg kan Arna steinknuserverk ved Bergen tilby nye og miljøproduserte sand- og grusprodukter.

Publisert Sist oppdatert

Beliggende i fjellet rett ved E16 i Ytre Arna, er ikke NCCs underjordiske pukkverk enklest å få øye på. Men inne i den enorme fjellhallen ruller store transportbiler fra hele distriktet på rekke og rad for å kjøpe grus- og sandprodukter. Nå har et nyinvestert vaskeanlegg gjort det mulig å tilby flere produkter som etterspørres i markedet:

- Med vaskeanlegget kan vi nå fjerne finstoffet fra grus- og sandmassene, og på denne måten utnytte det som tidligere gjerne bare var et restprodukt, forteller avdelingsleder Vegard Herje Løwø ved Arna steinknuserverk.

Fra dagbruddet på toppen av Arna-fjellet blir pukkverket forsynt med egen stein. Ved hjelp av dumpere transporteres steinen til fjellsjakten som fører ned til selve pukkverket, der steinmassene gjennomgår tre knusetrinn frem til grus- og sandprodukter - før vaskeanlegget nå også gjør det mulig å fjerne støvet, og dermed produsere flere produkter.

- Positiv mottakelse

Resultatet er mer utnyttbare ressurser og mindre overskuddsmasse fra steinmassene. Vaskeanlegget av typen CDE, innkjøpt fra Irland, har kostet 13 millioner kroner og kom på plass høsten 2016. Sanden blir blandet med vann og pumpet inn i sykloner der finstoffet skilles ut. Videre blir sanden kjørt over et avvanningssikt for å få ned fuktinnholdet i ferdig vasket sand.

Etter få måneders drift er erfaringene gjennomgående positive, utfordringene står i kø men det gjør også mulighetene, opplyser NCC i en pressemelding.

- Etterspørselen etter vasket sand med lite støv i, er økende. Dette er gode sandprodukter som vi opplever positiv mottakelse fra kundene våre, og som åpner nye markedsområder. Vasking av sand har allerede gitt oss nye produkter som blant annet brukes i betong, på ridebaner, under kunstgressanlegg og som kabelsand, sier Løwø.

Vaskeanlegget ovenfra med tanken der knusestøvet flokulerer og synker ned for videre bearbeiding.
Vaskeanlegget ovenfra med tanken der knusestøvet flokulerer og synker ned for videre bearbeiding.

 

Gjenbruk og biprodukter

Vaskeanlegget har også miljømessige fordeler, både for de ansatte og for omgivelsene.

- Produksjon av fine sandprodukter har en tendens til å støve, men en våt-prosess støver ikke og vi kan også benytte vann som støvdemper tidligere i knuseprosessen. Dette er svært fordelaktig for et anlegg som ligger inne i fjellet og der utfordringer med støv uansett vil kunne være tilstede.

Vannet som går med i produksjonen blir renset og gjenbrukt. 

- Vasking av sand skaper enorme mengder med skittent vann. Hovedprinsippet i vårt nye vaskeri, er et vannbehandlingsanlegg slik at støvet filtreres ut av det skitne vannet. Vi gjenbruker vannet og dermed er det ingen utslipp fra anlegget, sier avdelingslederen.

Det gjøres også nybrottsarbeide for å kunne utnytte det filtrerte knusestøvet fra anlegget.

- De fleste produksjoner har et biprodukt og det blir interessant å se om vi kan finne en anvendelse også for filtermassen. Vi arbeider nå med å kunne lage en seperasjonsmasse for bruk i områder der kunden ønsker å ha kontroll på grunnvannet, for eksempel imot ei byggegrop.

Planlegger for 1000 år

I tillegg til at Arna steinknuseverk ligger inne i fjellet og dermed ikke forstyrrer omgivelsene verken med støy eller støv, ligger anlegget fordelaktig til for kunder i Bergensregionen ifølge NCC. Foruten nytt vaskeanlegg blir knuseverket også oppgradert med forbedret elektrisk anlegg samt automatisert driftsstyring (PLS) «for en effektiv og fremtidsrettet drift».

Både Løwø og NCC har perspektiver og planer for ytterligere optimalisert drift ved anlegget for lang tid fremover.

- En må tenke langsiktig. Bergen by vil ha behov for pukk og grus i all evighet så vi må planlegge for at Arna steinknuseverk skal fungere som et ressurssenter for steinmaterialer til bydelen også om 1000 år. Med en utvidelse av fjellhallene samt etablering av sjøtilgang og kaianlegg for ut-/ innskiping av steinmaterialer direkte gjennom fjellet, vil samfunnsnytten av knuseverket være betydelig for mange generasjoner, sier Løwø.  

NCC har allerede foretatt de nødvendige tomte-investeringer, og arbeidet med de nødvendige godkjenninger er godt i gang.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS