Statens vegvesen og Skanska har undertegnet en forseringsavtale for E16 Bagn-Bjørgo som sikrer åpning av veien i 2019 i stedet for 2020. Prosjektleder Bjarte Næss i Skanska og regionvegsjef Per Morten Lund (t.h.) undertegnet avtalen.
Statens vegvesen og Skanska har undertegnet en forseringsavtale for E16 Bagn-Bjørgo som sikrer åpning av veien i 2019 i stedet for 2020. Prosjektleder Bjarte Næss i Skanska og regionvegsjef Per Morten Lund (t.h.) undertegnet avtalen.

Skanska med «unik avtale»

Skanska og Statens vegvesen har skrevet en ny avtale på E16 Bagn-Bjørgo i Oppland - en avtale som Skanska er i full gang med. Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen, er denne avtalen unik.

Publisert Sist oppdatert

Skanska og Statens Vegvesen har signert en avtale som gjør at veiprosjektet E16 Bagn-Bjørgo kan åpne allerede høsten 2019.  Det betyr åpning inntil ti måneder tidligere enn planlagt.

Skanska og Statens vegvesen er i full gang med å utbedre den 11,1 kilometer lange strekningen på E16 fra Bagn til Bjørgo. Den nye veien skal gå i en 4,3 kilometer lang tunnel som erstatter dagens smale, svingete og rasutsatte E16 gjennom Bagnskleiva. Fra Klosbøle er arbeidet godt i gang med ny vei frem til Bjørgo.

Før vinteren 2019/2020

Skanska og Statens Vegvesen, Region øst, har signert en avtale som gjør at veien kan åpnes opp mot ti måneder tidligere enn det som opprinnelig var planlagt da byggekontrakten ble signert i august 2016.

- Planen var åpning i juli 2020. Nå har vi en felles ambisjon om åpning høsten 2019.   Målet er at E16 trafikken skal slippe å kjøre Bagnskleiva vinteren 2019/2020, sier Svein Røed, prosjektdirektør i Statens Vegvesen, Region øst.

Tunnelstart uten bru

Det som gjør forseringen mulig er at Skanska og Statens Vegvesen i samarbeid har funnet en løsning som gjør at tunnelarbeidet kunne starte fra begge sider tidligere enn planlagt.

I stedet for å vente på at ei ny bru står ferdig over Begna ble det bygget en anleggsvei opp til sørenden av tunnelen. I tillegg er partene enige om at elektroarbeidet i tunnelen skal administreres av Skanska.

Arbeidet skal fortsatt lyses ut som en egen entreprise i regi av Statens Vegvesen.  Når Skanska styrer elektroarbeidene kan elektroentreprenøren slippe tidligere inn i tunnelen.

Godt samarbeid

Skanska og Statens Vegvesen er enige om at det er det gode samarbeidet mellom partene som gjør at de har klart å komme frem til den, ifølge Statens vegvesen, unike avtalen om forsering.

Aldri tidligere har et norsk veiprosjekt blitt fremskyndet så mye, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi har klart å bygge opp en solid tillit i prosjektet. Dette muliggjør denne avtalen, som er kostnadsbesparende både for byggherre, entreprenør og for samfunnet. Vi er veldig glade for at vi nå bidrar til at veien mellom Bagn og Bjørgo blir tryggere raskere, sier Trond Valeur, regiondirektør i Skanska Anlegg, Samferdsel og Energi i meldingen.