Signering av kontrakt mellom NCC og Bybanen Utbygging.
Signering av kontrakt mellom NCC og Bybanen Utbygging.

NCC signerte med Bybanen Utbygging

Tirsdag 21. mars signerte NCC kontrakt med Bybanen Utbygging i Bergen på et forprosjekt på Store Lungegårdsvann.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten har en verdi på 54 millioner kroner. NCC har gjennom åtte kontrakter gjennomført arbeider for Bybanen på til sammen 1,5 milliarder kroner.

- Bybanen Utbygging har igjen valgt NCC noe som vi er utrolig stolte over. Vi har gang på gang vist at vi klarer å gjennomføre store kompliserte prosjekter for kunden, og selv om dette er et av de mindre prosjektene, så betyr ikke det at det er mindre komplisert av den grunn, sier Henning Simonsen, distriktssjef i NCC.

Oppdraget NCC nå har fått i denne forbindelsen, består av å fylle ut i overkant av 500.000 kubikkmeter steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann. Utfyllingen gjøres for å erstatte grøntområdet med gang- og sykkelsti som bybanen vil legge beslag på.

Prosjektet omfatter transport, mottak, sjøtransport og utlegging av fyllingsareal i Store Lungegårdsvann. Det er NCC i samarbeid med sitt datterselskap Sjøentreprenøren AS som gjennomfører arbeidene. Arbeidene med massetransport starter opp rett over påske og ferdigstilles i desember 2018.

Det vil i anleggsperioden være nødvendig å bygge midlertidige transportveier for å frakte inn masser med bil for omlasting til lekter. Massene transporteres med bil via Møllendalsveien og Nygårdstangen. Omlasting til lekter planlegges i hovedsak ved Grønneviksøren og Nygårdstangen, opplyser NCC i en pressemelding.

NCC har fått i oppdrag å fylle ut i overkant av 500.000 kubikkmeter steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann i Bergen.
NCC har fått i oppdrag å fylle ut i overkant av 500.000 kubikkmeter steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann i Bergen.