Statens vegvesen v/avdelingsdirektør Nils Kårbø (til venstre) og Peab Anlegg AS v/distriktsjef i Peab Anlegg, distrikt øst, Morten Sjøli har signert kontrakt om drift og vedlikehold av vegnettet i Romerike øst.
Statens vegvesen v/avdelingsdirektør Nils Kårbø (til venstre) og Peab Anlegg AS v/distriktsjef i Peab Anlegg, distrikt øst, Morten Sjøli har signert kontrakt om drift og vedlikehold av vegnettet i Romerike øst.

Ny driftsentreprenør på Romerike øst

Peab Anlegg AS skal drifte og vedlikeholde veiene på Romerike øst i Akershus fylke. Tar over etter Veidekke.

Publisert Sist oppdatert

Etter en tilbudskonkurranse inngår Statens vegvesen kontrakt med firmaet for de neste fem årene.

Kontrakten gjelder for drift og vedlikehold av fylkesveier, samt gang- og sykkelveier langs enkelte fylkesveier, med tilhørende sidearealer i hele Aurskog/Høland og deler av Fet, Sørum og Nes.

Området grenser til Østfold i sør, Sverige i øst, Glomma i vest og Hedmark i nord. Oppdraget omfatter et veinett som består av 470,6 km vei – av dette er 439,4 km fylkesvei og 31,2 km gang- og sykkelvei.

Peab Anlegg får med dette ansvaret for rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. I tillegg skal driftsoperatøren ha tett samhandling med Vegvesenet, sørge for informasjon til publikum og håndtere øvrige oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Peab Anlegg overtar etter Veidekke Industri AS, og kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2017 til 31. august 2022.

- Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med Peab anlegg, sier Tore Dyrseth i Statens vegvesen.

- Denne kontrakten er veldig viktig for oss. Vi blir målt på kvalitet på veiene våre hver eneste dag, og drift og vedlikehold er avgjørende for at vi kan levere den ønskede kvaliteten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS