Første rad fra venstre: Camilla Krogh (Skanska), Ståle Rød (Skanska), Stein Kinserdal (SiV), Tor Arne Midtskogen (Skanska), Martin Quaid (Skanska). Andre rad fra venstre: Jostein Todal (SiV), Hans Thomas Gaarder (Skanska), Tom Einertsen (SiV), Hans Ole Haugen (CURA), Gunnar Garred (Skanska). Tredje rad fra venstre: Sverre Skarpaas (CURA), Roar Austedal (Haaland Klima), Arne Jorde (CURA), Ola Dalen (CURA), Leif Øie (CURA), Egil Sormbroen (CURA). Fjerde rad fra venstre: Espen Bjørshol (CURA), Øyvind Hagen (Bravida), Bjørn Varegg (SiV), Torkil Skancke Hansen (Assemblin), Tore Bakke (Bravida).
Første rad fra venstre: Camilla Krogh (Skanska), Ståle Rød (Skanska), Stein Kinserdal (SiV), Tor Arne Midtskogen (Skanska), Martin Quaid (Skanska). Andre rad fra venstre: Jostein Todal (SiV), Hans Thomas Gaarder (Skanska), Tom Einertsen (SiV), Hans Ole Haugen (CURA), Gunnar Garred (Skanska). Tredje rad fra venstre: Sverre Skarpaas (CURA), Roar Austedal (Haaland Klima), Arne Jorde (CURA), Ola Dalen (CURA), Leif Øie (CURA), Egil Sormbroen (CURA). Fjerde rad fra venstre: Espen Bjørshol (CURA), Øyvind Hagen (Bravida), Bjørn Varegg (SiV), Torkil Skancke Hansen (Assemblin), Tore Bakke (Bravida).

Bygger sykehus for 1709 millioner kroner

Skanska og Cura-gruppen inngikk kontrakt om sykehusutbygging i Vestfold.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 10. mars inngikk Skanska og Cura-gruppen samarbeidskontrakt med Sykehuset i Vestfold HF for utbyggingen av sykehuset i Vestfold – Tønsbergprosjektet. Kontrakten har en samlet verdi på 1,709 milliarder kroner.

- Prosjektet har tøffe målsetninger. Vi skal ikke bare bygge raskere enn sammenliknbare utbygginger, men også 10 prosent billigere og uten byggefeil, sier prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, Tom Einertsen, i en pressemelding.

Kontraktsmodell for samhandling

Kontrakten er basert på en IPD-modell (Integrated Project Delivery), der partene samarbeider tett i hele gjennomføringsfasen for å løse oppgaven til felles beste.

Modellen er også slik at entreprenør med tekniske underleverandører og prosjekterende legger sin samlede fortjeneste i en felles pott. Det bidrar til sterkere felles incentiver for å gjennomføre prosjektet på den totalt sett beste måten.

- Vi har stor tro på gjennomføringsmodellen, som setter høye krav til samarbeid og bruk av moderne verktøy. Modellen er svært godt egnet til å løse samfunnets mest komplekse byggeoppgaver og setter nye utviklingskrav til byggenæringen, sier konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Camilla Krogh.

Først i Norge

IPD-modellen er hyppig brukt i utbygging av sykehus i USA, og Tønsbergprosjektet er det første i Norge som tar i bruk denne typen kontraktsmodell for bygging av sykehus. Partene har tilpasset den amerikanske modellen til norske forhold.

- Vårt samarbeid med andre Skanska-selskaper i Sverige, UK og USA bringer også unik kompetanse til dette prosjektet og byggenæringen i Norge. Vi er glade og stolte over å bli tildelt denne totalentreprisen, hvor vi har med oss entreprenørene Bravida Norge AS, Assemblin AS og Haaland Klima AS for tekniske fag, sier Camilla videre.

Det har hele tiden ligget til grunn for prosjektet at en IPD-kontrakt skulle inngås mellom partene ved overgang til detaljprosjekt. Cura-gruppen er nå glad for at kontrakten er kommet på plass og tror den vil kunne løse noen av de tradisjonelle utfordringene i byggeprosjekter.

- Kontraktsmodellen krever at hver part legger igjen egeninteressen ved døren, at vi spiller på lag og setter prosjektets målsetninger i fokus. På den måten utnytter vi kompetansen og innovasjonskraften som ligger hos entreprenøren, ingeniørene og arkitektene til beste for SiV og sykehusets brukere, sier Espen Bjørshol, styreleder i Cura-gruppen.

Et fremtidsrettet og moderne sykehus

Tønsbergprosjektet har vært gjennom en intens periode med utvikling av forprosjektet og endelig kostnadsberegning av prosjektet. Dette har foregått i et felles kontor på byggeplassen hvor byggherre, Skanska og CURA-gruppen har vært samlokalisert og jobbet tett sammen. Etter at endelig prosjektkostnad ble avklart, har prosjektet vært gjennom styregodkjenninger i flere nivå.

Prosjektdirektør Einertsen er glad for at kontrakten endelig er signert:

- Sykehusutbygging er komplekse og krevende prosjekter, og det har krevd intenst arbeid å komme frem til byggestart. Vi har snudd hver stein for å få gode løsninger på plass innenfor de økonomiske rammene som er satt.

Sykehusets administrerende direktør Stein Kinserdal forteller at Vestfolds befolkning kan se frem til et mer fremtidsrettet og moderne sykehus.

- For Vestfoldsamfunnet betyr det at vi kan levere gode spesialisthelsetjenester i mange tiår fremover, sier han.

Fakta om Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 12.000 kvadratmeter og et somatikkbygg på 33.000 kvadratmeter i tilknytning til dagens infrastruktur.

I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og rivning av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i mars 2019, mens somatikkbygget er ferdig i 2021.

Cura-gruppen består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen AS, LINK Arkitektur AS og Bølgeblikk Arkitekter AS.

Skanska Norge AS er i arbeidsfellesskap (joint venture) med Skanska Construction UK Ltd UK om å løse denne oppgaven.

Powered by Labrador CMS