OREA-prosjektet i Skedsmo kommune, Akershus, vil bli ferdigstilt i slutten av 2018.
OREA-prosjektet i Skedsmo kommune, Akershus, vil bli ferdigstilt i slutten av 2018.

NCC bygger renseanlegg til 62 millioner

Onsdag 7. mars inngikk NCC og Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) kontrakt på betongarbeider på det nye renseanlegget i Skedsmo kommune i Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Byggentreprisen er tilhørende det pågående OREA-prosjektet og vil bli ferdigstilt i slutten av 2018.

- NCC endte med å vinne anbudskonkurransen etter å ha blitt vurdert av byggherren som best på samlet vurdering av pris, kompetanse og gjennomføringsstrategi. Nå gleder vi oss til å starte arbeidet, sier Hans Lennart Kevin, prosjektleder i NCC.

Oppdraget består av å utføre de bygningsmessige arbeidene ved utbygging av det nye rensetrinnet. Den dominerende arbeidsoppgaven vil være å støpe alle vannførende kanaler og bassenger i tillegg til øvrige betongkonstruksjoner.

Helt konkret omfatter kontrakten i hovedtrekk etablering av fundament/kvalitetsfylling for betongarbeidene og etablering av drenering som skal fremføres til pumpegroper for pumpesumper, støping av bunnplater, vegger utføret i vanntett betong, støping av betongdekker over kanaler og bassenger, overflatebehandling av betongflater, etablering av to traverskraner som skal dekke to hovedhaller og etablering av dryppsikring ved tunnelduk over alle driftsområder.

I tillegg skal det i teknisk rom etableres betongrom for en trafo og et EL-rom, og en bunnplate med et mindre overbygg i lettvegger for ventilasjonsaggregat og deler av et luktfjerningsanlegg. I betongmengdene over er det også medtatt betongarbeider for et frittstående kjemikalirom. Bestående av en bunnplate, vegger og et dekke.

OREA er et prosessteknisk anlegg bygget i fjell i tilknytning til eksisterende avløpsrenseanlegg. Anlegget består av en prosesshall på ca. 20 x 54 meter med noen mindre utsprengte sidehaller. Total grunnflate er ca. 1 900 kvadratmeter.

Dagens avløpsrenseanlegg har en kapasitet på 5.000 m3/h. OREA skal ha en kapasitet i tillegg på 10.000 m3/h. Samlet tilknytning til NRA er i dag ca. 130.000 personekvivalenter (pe). Hele regionen er i sterk vekst og i dimensjoneringsgrunnlaget for anlegget ligger det derfor til grunn at NRA frem mot år 2040 vil ha en nær doblet tilknytning, det vil si 230.000 pe.

- Med kontrakten for bygningsmessige arbeider plassert, er en ny milepæl i utbyggingen av vårt nye rensetrinn nådd, og NRA er ett skritt nærmere visjonen om 0-utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva sier Gunnar Bjørnson, prosjekt- og plansjef i NRA og NRV.