Ved Hamar har Nye Veier søkt om å bygge motorvei etter svensk regelverk.
Ved Hamar har Nye Veier søkt om å bygge motorvei etter svensk regelverk.

Nye Veier vil bygge «svensk» motorvei

Nye Veier har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere overbygning og frostsikring på ny E6 fra Kolomoen til Ensby.

Publisert Sist oppdatert

Dagens vei mellom Kolomoen og Moelv har en total tykkelse på ca. 1,2 meter og har lite telehivproblematikk. Nye Veier skal gjenbruke mest mulig av denne veien, samtidig som det skal bygges to nye felter ved siden av.

Planen er å bygge veien med ca. 1,8 meter overbygning, slik også Statens vegvesen tidligere har forutsatt i dette prosjektet. Det vil gi en sikker og holdbar firefelts motorvei, ifølge Nye Veier.

Norske motorveier dobbelt så dyre

Nye Veier opplyser i en nyhetsmelding at norske motorveier er dobbelt så dyre å bygge som svenske motorveier. Tar man bort økonomiske, klimatiske og geografiske forskjeller står Nye Veier igjen med ca. 50 prosent som man kan gjøre noe med i Norge.

- Når Nye Veier har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere ny E6 handler det om at Trafikverket i Sverige de siste 20 årene jobbet svært godt med metoder for overbygning og tilhørende frostsikring. De har blant annet utviklet et avansert dimensjoneringsverktøy som så langt ikke er tatt i bruk i Norge. Det refereres imidlertid til dette dimensjoneringsverktøyet og tilhørende svensk metode, i det norske regelverket. Det presiseres dog at frostdimensjonering må følge norsk regelverk. Nordmenn opplever nok ikke at motorveiene i Sverige er dårligere enn de norske, og når vi legger svensk kvalitetsnivå til grunn er det nettopp for å bygge med god kvalitet, sier prosjektleder for E6 Øyvind Moshagen i meldingen.

- Evigvarende eierskap

I sin nyhetsdekning mandag 6. mars henviser NRK til de tre telehivskandalene på E18, riksvei 2 og E16 for noen få år tilbake. En ekspertrapport konkluderte med at ingen av prosjektene ble dimensjonert eller bygget etter gjeldende regelverk på byggetidspunktet og i flere av disse ble detogså benyttet telefarlige masser. Svært alvorlige avvik ble avdekket i disse sakene, og rapporten konkluderte med at dette sannsynligvis var hovedårsaken til telesakene:

- En viktig årsak til at Nye Veier har jobbet grundig og tungt faglig med problemstillingen, er at Statens vegvesen i sin verdianalyse for prosjektet foreslo å se på om også de to nye feltene bør bygges med 1,2 meter overbygning. Dette er halv tykkelse av hva dagens krav tilsier. Nye Veier har et evigvarende eierskap til veistrekningene som bygges ut og vi gir entreprenørene som bygger ut for oss et 20-årig drifts- og vedlikeholdsansvar. Med et totalansvar, er det åpenbart at både Nye Veier og entreprenør vil jobbe grundig med å få varige kvalitetsløsninger på veiprosjektet, sier Moshagen.