Lemminkäinen har utført jetpeling under Norrbro i Sverige.
Lemminkäinen har utført jetpeling under Norrbro i Sverige.

Vil bli ledende på fundamentering i Norge

Lemminkäinen satser hardt på å få en andel av oppdragene innen fundamentering i Norge. Selskapet er allerede ledende inne på området i Sverige og Finland, og vil bruke både kompetanse og utstyr derfra i leveransene. Selskapet har allerede vunnet sin første kontrakt.

Publisert Sist oppdatert

- Vi skal bygge oss opp gradvis på dette i Norge. I første omgang satser vi innen jetpeling, dypstabilisering med kalksementpeler og massestabilisering med kalk og sement, forteller Lars Eirik Vik, prosjektsjef for fundamentering i Lemminkäinen Norge.

Starter med nisjeløsninger

Lemminkäinen har ambisjoner om å ta større deler av oppdragene i årene framover. Blant annet ønsker selskapet å bidra i hele prosessen.

- De mest spennende oppdragene er når vi kan være en løsningsleverandør. Vi har kompetanse til å designe egne løsninger for kompliserte tomteutgravinger, så vel som å gjøre selve jobben. Vi skal være en totalleverandør, slår Vik fast.

Men det starter altså med å tilby nisjeløsninger.

- Jetpeling og stabilisering med kalk og sement er det få som tilbyr i Norge. Vi mener dette er svært gode løsninger der byggherren i mange tilfeller kan spare betydelige summer sammenlignet med å fjerne den ustabile grunnen, sier Vik.

Jetpel er en metode som er velegnet for å bygge støttevegger og vanntette vegger, for å forsterke eldre fundamenter, eller for å utføre andre typer forsterkninger. Lemminkäinen kan utføre jetpeling under eksisterende konstruksjoner, uten å skade dem. Jetpel er en type in-situ støpt betongpel av såkalt geobetong der en grout (blanding av vann og cement) blandes med massene i grunnen.

Grunnforsterkning med kalksement kan utføres med to alternative teknikker. Enten kan forsterkning utføres ved hjelp av kalksementpeler, såkalte KS-peler, og alternativt kan massene stabiliseres ved at bindemiddel blandes inn i jordsmonnet.

Metodevalg gjøres ut fra dybden på den ustabile leira som må forsterkes. Ved forsteking med KS-pel er det mulig å forsterke grunnen ned til 25-meters dyp som bør holde i de fleste tilfeller.

Kongegården i Halden først ut

Det første oppdraget Lemminkäinen har fått på fundamentering i Norge betegner Vik som et prestisjeprosjekt.

- Kongegården i Halden er fredet, men trenger å få forsterket fundamenteringen. Vi skal nå inn med jetpeler for å løse oppdraget.

Det er fylkesantikvaren i Østfold sammen med Kongegården Eiendom AS som står bak oppdraget, som har oppstart i april. Varigheten er ca. to måneder.

- Et lite, men veldig viktig oppdrag, sier Vik.

Ser til Finland

Både kompetanse og utstyr kan Lemminkäinen hente fra Finland. Her har selskapet utviklet flere metoder og løsninger.

- Lemminkäinen har målbevisst bygget opp fundamenteringsvirksomheten i Finland i 20 år, og i Sverige siden 2005. Nå konstaterer vi med glede og stolthet at reisen fortsetter i Norge. Vi er glade for at Lemminkäinen Norge AS har fått sitt første fundamenteringsprosjekt, og ser fram til å støtte våre norske kolleger med den kompetansen vi har, sier Risto Takkinen, direktør for fundamentering i Lemminkäinen-konsernet.

Store ambisjoner

Lemminkäinen er ledende innen fundamentering i Finland og Sverige. Ambisjonene er ikke mindre i Norge.

- Vi har topp kompetanse både på planlegging, design av løsninger og utførelse av arbeidet. Ambisjonen på sikt er å konkurrere om de store og kompliserte oppdragene. Men vi er ydmyke for at det tar tid å bygge oss opp på dette i Norge, sier Vik.

STILLING LEDIG: