Regionveisjef Torbjørn Naimak og Iñigo Núñez Blanco i OSSA ved signeringen av kontrakten om bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet 28. august 2014. Núñez Blanco har sluttet hos OSSA og arbeider nå for Aldesa.
Regionveisjef Torbjørn Naimak og Iñigo Núñez Blanco i OSSA ved signeringen av kontrakten om bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet 28. august 2014. Núñez Blanco har sluttet hos OSSA og arbeider nå for Aldesa.

Spanske OSSA må betale Staten 87,3 mill. kroner

OSSA må betale tilbake forskudd de har fått, erstatning og dekke utgifter etter at de stevnet Samferdelsdepartementet for retten. OSSA mener de ble oppsagt ulovlig

Publisert Sist oppdatert

Den spanske bedriften OSSA krevde ca. 384 mill. kroner av Samferdselsdepartementet etter at Vegvesenet ga selskapet sparken på grunn av for sakte fremdrift på E6 Sørkjostunnelen i Troms.

Dommen falt mandag 16. januar etter rettssaken som foregikk over fem og en halv uke i oktober og november i 2016.

Staten ved Samferdselsdepartementet er i Nord-Troms tingrett frifunnet for samtlige krav fra entreprenørselskapet Obras Subterraneas S.A. (OSSA).

I dommen slås det fast at:

OSSA må betale Samferdselsdepartementet 41.390.664 kroner i erstatning med tillegg av forsinkelsesrenter.

OSSA må tilbakebetale Samferdselsdepartementet resterende del av utbetalt forskudd på 37.444.775 kroner.

OSSA må betale Samferdselsdepartementet 8.470.972,80 kroner i saksomkostninger.

OSSA må dekke tolkeutgifter på 658.989 kroner til tingretten.

- Full seier

- Vi har ikke fått satt oss inn i detaljene ennå, men dommen virker grundig og veloverveid. Vi anser tingrettens avgjørelse som en full seier, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

OSSA ble i mars 2015 oppsagt fra kontrakten i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen, hovedsakelig fordi de ikke klarte å overholde kravene til fremdrift i tunnelen. Selskapet mener oppsigelsen ikke var berettiget, og trakk derfor Statens vegvesen for retten, med et samlet erstatningskrav på nærmere 384 millioner kroner.

- Jeg er veldig fornøyd med den faglige jobben som er lagt ned i denne saken. Flere av våre egne folk har lagt ned en betydelig innsats både før og under rettssaken. I tillegg er jeg godt fornøyd med jobben våre advokater Per Gustav Lilleaasen og Finn Eirik Winther fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen har gjort, legger regionvegsjefen til.

- Skuffet over dommen

Advokat Esther Lindalen Garder var prosessfullmektig for OSSA. Hun opplyser at selskapet er skuffet over dommen i Nord-Troms tingrett:

– Vi hadde forventet et annet resultat basert på de bevis som ble ført for tingretten, sier hun i en foreløpig kommentar til NRK.

OSSA skal se på dommen når den er oversatt til spansk.