Oppgraderingen av Hovedbygningen på Gløshaugen koster 97 mill. kroner. Kunnskapsdepartementet bidrar med 25 mill. kroner.
Oppgraderingen av Hovedbygningen på Gløshaugen koster 97 mill. kroner. Kunnskapsdepartementet bidrar med 25 mill. kroner.

75 mill. kroner til universitetsbygg

Stortinget har vedtatt å fordele 75 millioner kroner til oppgradering av bygg på budsjettet for 2017. Pengene fordeles likt på tre universiteter.

Publisert Sist oppdatert

Midlene skal gå til oppgradering av bygg, og fordeles likt på tre prosjekter ved henholdsvis NTNU, Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).

Med tildelingen for 2017, og iberegnet beløpene universitetene selv vil legge i prosjektene, vil bygg ved NTNU, UiO og UiT bli oppgradert for totalt cirka 335 millioner kroner.

For at et prosjekt skal bli tildelt midler, må det oppfylle visse kriterier. Blant annet må det være oppgradering av eksisterende bygningsmasse til tidsmessige og funksjonelle arealer for nåværende aktivitet eller ny bruk.

- Det må være av vesentlig betydning for institusjonen, ha en kostnad på minimum 30 millioner kroner, og kunne fullføres uten ytterligere tildeling fra departementet. Det må også utløse minst tilsvarende beløp av institusjonen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Slik er fordelingen av midlene i 2017:

InstitusjonProsjektTotal kostnadFra KD
NTNUOppgradering av Hovedbygningen på Gløshaugen97 mill. kroner25 mill. kroner
UiONiels Henrik Abels hus- gjenstående 6 etasjer141 mill. kroner25 mill. kroner
UiTOppgradering Realfagsbygget97 mill. kroner25 mill. kroner

 For 2015, 2016 og 2017 har det totalt blitt fordelt 255 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS