Regionleder på Østlandet, Frank Almaas.
Regionleder på Østlandet, Frank Almaas.

Franzefoss bidrar til mindre bruk av fossilt brensel

Et nytt kverneanlegg på Haraldrud i Oslo produserer avfallsbrensel som erstatter bruken av olje og kull.

Publisert Sist oppdatert

Franzefoss har investert i et nytt kverneanlegg på Haraldrud. Kverneanlegget produserer avfallsbrensel som erstatter bruken av fossilt brensel i industrien.

- Avfall er noe som oppstår i samfunnet. I stedet for å kjøre det til deponi, produserer vi avfallsbrensel som kan erstatte bruken av olje og kull som energi, sier Per Larsen, nedstrøm- og utviklingsansvarlig i Franzefoss Gjenvinning, i en pressemelding.

Det nye anlegget produserer bedre kvalitet på avfallsbrenselet enn det gamle.

- På det nye anlegget blir uønsket innhold i brenselet bedre sortert ut og sluttproduktet mer homogent. Dette fører til en mer effektiv forbrenningsprosess, sier regionleder på Østlandet, Frank Almaas.

Erstatter kull

Det har en av Franzefoss’ store kunder, Norcem, gledelig fått erfare. Sementleverandøren er avhengig av høy varme i produksjonen, og har tradisjonelt sett brukt kull som energibærer:

- God kvalitet er viktig for oss. Avfallsbrenselet fra Franzefoss bidrar til å redusere kullforbruket og CO-utslippet vårt, sier direktør for alternativt brensel og bærekraft i Norcem, Per Brevik i meldingen.

Mindre transport

Franzefoss leverer også avfallsbrensel til Hafslund slik at de kan produsere fjernvarme for Oslos befolkning.

- Vi tar avfall fra Oslo, behandler det i Oslo og bruker det igjen til å lage varmtvann for befolkningen i Oslo. De korte avstandene har veldig stor betydning for miljøbelastningen, sier Almaas.

Lavere energiforbruk

Samtidig som det nye kverneanlegget kommer på plass, flytter Franzefoss kverning av restavfall i Sandvika til Haraldrud. Det nye anlegget produserer mer enn dobbelt så mye som det gamle anlegget.

- At vi har flyttet all kverning av restavfall til Haraldrud gjør at vi får en mer effektiv drift og at energiforbruket totalt sett for hele regionen går ned, sier Almaas.

Nå håper regionlederen at flere vil etterspørre kvaliteten på avfallsbrenselet Franzefoss produserer på Haraldrud.

- Jo flere kunder som vil ha avfallsbrensel fra oss, desto bedre er det for miljøet. Dette anlegget er unikt, og jeg håper vi kan vi vise hva som er mulig med avfallsbrensel, avslutter Almaas.