Illustrasjons
Illustrasjons

Hold deg oppdatert!

Håndbok N500 Vegtunneler fra 2010 (juni 2014) er nå revidert.

Publisert Sist oppdatert

Revidert utgave er samordnet med de øvrige normalene slik at generelle krav som allerede står i andre normaler er tatt ut av N500. Krav-stoffet fra tidligere håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler er nå innarbeidet i N500, og R510 vil dermed utgå som håndbok. N500 er nå mer rendyrket på hvilke krav som gjelder for veitunneler.

Øvrig tekst som ikke er krav-stoff er flyttet til ny håndbok V520 Tunnelveiledning. Veiledningen utgis i foreløpig utgave sammen med revidert N500.

Kapittelinndelingen er dels ny og noen temaer er flyttet til andre kapitler, vedlegg og til V520 Tunnelveiledning.

Håndbok N500 Vegtunneler og V520 Tunnelveiledning vil bare bli utgitt i elektronisk utgave. Se 500-serien Tunneler