Transport-jubel

Transport- og logistikknæringen har all grunn til å juble etter at budsjettavtalen og CO2-fondet nå er i boks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Budsjettforliket for 2017 mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre med blant annet opprettelse av et CO2-fond innebærer at klimautslippene kan reduseres med 80% innen fem år.

- Vi er svært fornøyde med at vårt forslag om å opprette et CO2-fond for næringslivet er del av budsjettavtalen. Med et slikt fond vil næringen selv kunne bidra til utslippsreduksjoner og det er derfor et svært godt klimatiltak, sier Karoline Bjørklund, fagansvarlig næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport (NHOLT).

NHOLT har vært en sterk pådriver for fondet.

- Generelt betyr budsjettavtalen gjennomslag på tre av våre viktigste punkter: mer midler til vedlikehold av jernbane, styrking av insentivordningen for å flytte gods fra veg til sjø, og etableringen av CO2-fondet, sier Bjørklund og fortsetter:

- I tillegg er det positivt at Stortinget ber regjeringen utrede et nytt system for veiprising for tungtransport. Elektronisk veiprising er et av virkemidlene vi trekker fram i "Veikartet for næringslivets transporter" og noe NHOLT lenge har jobbet for en gjennomgang av.

70.000 lastebiler i Norge slipper ut nærmere 4 mill. tonn CO2 eller 40% av utslipp fra all landtransport.

Utslippene kan reduseres ved hjelp av Euro VI-motorer og HVO biodiesel.

Landsomfattende nett

Ifølge NHOLT kan en ved å droppe CO2-avgiften på diesel for heller å betale den i fond gi nærmere 700 millioner kroner som hjelp til bileiere og distributører av drivstoff. Da kan en få et landsomfattende nett av energistasjoner som leverer HVO, el, hydrogen og biogass.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS