Personene på bildet er fra venstre: Bjørn Bakken (Fet kommune), Morten Nårstad (Fet kommune), Stein Henningsen (Nedre Eiker kommune), Steinar Løvstad (Fet kommune), Erik Adolfsen (Løten kommune), Ole Petter Bergersen (Vestre Toten kommune), Harald Andersen (hederspris), Jürgen Spindler (Sørum kommune), Freiner Olaussen (Sørum kommune), Øyvind Melvold (Sørum kommune), Arne Kristiansen (Lørenskog kommune), Glenn Dylling (Re kommune) og Sven Førsund (Re kommune)(årets driftstekniker).
Personene på bildet er fra venstre: Bjørn Bakken (Fet kommune), Morten Nårstad (Fet kommune), Stein Henningsen (Nedre Eiker kommune), Steinar Løvstad (Fet kommune), Erik Adolfsen (Løten kommune), Ole Petter Bergersen (Vestre Toten kommune), Harald Andersen (hederspris), Jürgen Spindler (Sørum kommune), Freiner Olaussen (Sørum kommune), Øyvind Melvold (Sørum kommune), Arne Kristiansen (Lørenskog kommune), Glenn Dylling (Re kommune) og Sven Førsund (Re kommune)(årets driftstekniker).

De passer på kommunens bygg

Tirsdag 22. november delte Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ut Fagprisen for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning til ni kommuner.

Publisert Sist oppdatert

- For å gjøre seg fortjent til Fagprisen må kommunen ha et politisk vedtak med mål og strategi for å ta vare på eiendommene. Vedtaket er viktig, fordi det viser at politikerne har sett og tatt sitt eieransvar, sa administrerende direktør Tore Tenold i KLP da han delte ut prisene.

For å vinne prisen må kommunen også aktivt bruke IK-Bygg-systemet, og ha en handlingsplan klar når de ansatte avdekker feil og mangler. IK-Bygg er et digitalt system for internkontroll som hjelper kommunene med å holde eiendommer i god stand, både når det gjelder vedlikehold og sikkerhet.

- Dette digitale verktøyet sørger for enkel og god kommunikasjon mellom eier, forvalter og bruker av byggene. Kommunikasjon mellom disse er helt nødvendig for å få til en langsiktig, systematisk eiendomsforvaltning, sier Tenold.

Sparer mye på færre skader

Kommunene som får Fagprisen for 2016 er Sørum, Sør-Varanger, Re, Lørenskog, Nedre Eiker, Sauherad, Vestre Toten, Fet og Løten.

- Vinnerne har gjort en kjempeinnsats for å oppfylle kriteriene. Vi ser at når kommuner jobber systematisk med å ta vare på eiendommer, skjer det langt færre skader, og skadeomfanget blir mindre når noe skjer. Dette sparer kommunen for store kostnader, sier Tenold.

Initiativtakere til Fagprisen er Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS. Prisene ble delt ut under årets IK-Bygg-konferanse i Lillestrøm.