Lastebilsjåførens mamma

Myndighetene ble ikke hørt - så ringte de mamma.

Publisert Sist oppdatert

Over 3000 lastebiler krysser grensen til Norge hver dag, og mange av disse er fra Øst-Europa. Ikke alle de utenlandske sjåførene er vant til landets tøffe kjøreforhold, og er tre ganger mer utsatt for ulykker.

En del er også underbetalt fordi de ikke er klar over rettighetene sine. Norske myndigheter og organisasjoner har ikke lykkes med å komme i dialog med sjåførene. De måtte ringe mamma.

- Du er så tynn. Jeg vet ikke hva jeg skal servere for å få deg opp i vekt.

- Ikke overdriv, svarer Lukasz Gorzynik (33) fra Krosno i Polen, imens han ser litt oppgitt på mamma Anna Gorzynik i passasjersetet i lastebilen hans.

- Han bare gråt og ville ikke spise. Det var et drama, minnes Anna imens hun ser kjærlig på et barnebilde av sønnen.

Lukasz' mamma er invitert av norske myndigheter til å være med sønnen på jobb i Norge. Anna er stjernen i en ny kampanjefilm fra myndighetene. De håper fembarnsmoren kan hjelpe dem med å gjøre arbeids- og kjøreforholdene tryggere og bedre for utenlandske sjåfører i Norge.

Vise at du kan stole på oss

Én av tre lastebilsjåfører i Norge er utenlandske, og kommer i hovedsak fra Øst-Europa. Hver dag krysser 3000 lastebiler grensen inn til Norge.

Norske myndigheter og et samlet norsk arbeidsliv har nå laget kampanjen «Mamma presenterer» for å øke kunnskapen om særnorske regler og kjøreforhold blant utenlandske yrkessjåfører og deres arbeidsgivere. Lukasz' mamma spiller hovedrollen i kampanjefilmen.

- Målet med denne kampanjen er å informere om arbeids- og kjøreforhold i Norge. Det er også viktig å vise utenlandske sjåfører at myndighetene er til å stole på, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet - en av partene bak kampanjen.

Myndighetene ønsker bedre dialog

Norske kjøreforhold skiller seg fra det utenlandske sjåfører er vant med hjemmefra. Det finnes også en rekke særnorske regler som de må sette seg inn i.

Myndighetene sliter med å komme i dialog med utenlandske lastebilsjåfører.

- Det har vært utfordrende for myndighetene å komme i kontakt med lastebilsjåfører fra Øst-Europa. Derfor stilte vi oss spørsmålet; Hvem hører de på? spør Finboe Svendsen.

Svaret var «selvsagt» mamma.

Tre ganger mer utsatt for ulykker

Få yrker har så stor risiko for ulykker som yrkessjåfører. 14 prosent av transportbedrifter i Norge har opplevd ulykke med personskader de siste tolv månedene, ifølge en forskningsrapport fra Fafo/TØI.

Østeuropeiske lastebilsjåfører har de siste årene blitt betydelig bedre utrustet for den tøffe norske vinteren, ifølge tall fra Statens vegvesen. Likevel har utenlandske yrkessjåfører fortsatt tre ganger så høy risiko for å bli involvert i ulykker.

Norge har ca. 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i Europa, ifølge Fafo/TØI.

Mange utenlandske sjåfører er underbetalt etter norske forhold. Blant annet fordi de ikke er klar over sin rett til minstelønn og diettpenger når de kjører kabotasje i Norge.

- Utenlandske sjåfører er viktige for Norge, og de er hjertelig velkomne til oss. Samtidig er Norge et annerledesland med glatte, bratte, svingete og smale veier. Lastebilsjåførene må stille godt forberedt, hvis ikke kan farlige situasjoner oppstå. Med denne kampanjen håper vi å hjelpe sjåførene som kommer til oss, sier Finboe Svendsen.

«Mamma presenter»-kampanjesiden er tilgjengelig på åtte språk.