Ny tillit fra Forsvarsbygg

Etter en anbudsrunde er Norsk Gjenvinning på nytt tildelt en kontrakt med Forsvarsbygg.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten gjelder for områdene MO Viken og MO Østlandet med 38 lokasjoner og ca. 5000 tonn avfall. Kontrakten har en omsetningsverdi på ca. 19 millioner kroner per år.

Tonnasjen på cirka 5000 tonn omfatter restavfall, metaller, papir og organisk avfall som matavfall og slam. Forsvarsdepartementet setter hvert år overordnede målsettinger for avfallshåndtering for Forsvarssektoren. Målet er 65 prosent sorteringsgrad.

Kontrakten har en varighet på to år med to års mulig forlengelse.