Stopp ved pilen.

Følg pilen og stopp her?

Eller kanskje ikke. Dette skiltet kan uansett føre til spesielle situasjoner dersom bilister stopper ved punktet pilen peker på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er Tom Snellingen som har tatt bildet på fylkesvei 120 ved Maura i Akershus.

- De driver med kantstein og bussholdeplass ved en bensinstasjon, så skiltet har blitt flyttet på grunn av asfaltering på busslomma, sier han.

Statens vegvesen, Region øst, har nylig fått korreks av Vegdirektoratet for Alvorlige feil ved arbeidsvarslingen i regionen.

Ved stikkprøvekontroller på i alt sju arbeidsområder i Region øst, fant Vegtilsynet flere alvorlige feil.

Vegtilsynet har gitt én tilrådning etter tilsynet. Den er som følger:

«Tilsynet har vist at arbeidsvarslingen i Region øst ikke ivaretar sikkerheten til trafikantene godt nok, se funn 1, og at byggherrekontrollen ikke har god nok struktur, se funn 2. I tillegg mangler evaluering av tiltaksplanen for «bedre arbeidsvarsling i Region øst» fra 2012, se funn 3. Vegtilsynet tilrår på bakgrunn av dette at Statens vegvesen, Region øst gjennomfører en evaluering av tiltakene som ble vedtatt i 2012. Videre at regionen sikrer at arbeidsvarslingen framover blir god nok, gjennom en mer strukturert byggherrekontroll som påser at arbeidsvarslingsplanen er relevant og at den følges. Regionen skal i sin tilbakemelding beskrive tiltak og hvordan de vil måle effekten av tiltak som blir gjort.»

Statens vegvesen, Region øst skal innen en fastsatt frist komme med tilbakemelding på hvordan tilrådningen vil bli håndtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring av eventuelle tiltak. På bakgrunn av tilbakemeldingen vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging og lukking av tilrådningen.

Powered by Labrador CMS