Polsk-norsk fellesskap bygger E6-bru

Statens vegvesen har tildelt arbeidsfellesskapet mellom altafirmaet HAK Entreprenør AS og den polske stålprodusenten Vistal Gdynia S.A. oppdraget med å bygge nye Tana bru.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten har en verdi på 333 millioner kroner og omfatter bygging av ny bru og nye rundkjøringer, oppgradering av veien på begge sider og riving av den gamle brua.

Under forutsetning av at det ikke kommer klager på tildelingen innen fristen på 10 dager, blir det inngått kontrakt og byggearbeidet kan starte før jul.

Laveste tilbud

Bare 5 millioner skilte HAK Entreprenør/Vistal og Veidekke Entreprenør.

- Konkurransen var knivskarp, og vi har tatt en grundig gjennomgang av kvalitetssikring før vi nå har tildelt oppdraget til arbeidsfellesskapet HAK Entreprenør og Vistal, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen.

Totalt var det sju entreprenører som leverte tilbud på å bygge Tana bru, hvorav to ble avvist på grunn av manglende kvalifikasjoner eller fordi det ble tatt forbehold.

- Nå ser vi fram til å starte byggearbeidet. Vi regner med at arbeidet med å fjerne vegetasjon og merke av området kommer i gang før jul. Arbeidet med selve brua starter i 2017, sier Oddbjørg Mikkelsen.

Det er lagt opp til en byggetid på tre år før Tana bru kan settes i trafikk høsten 2019. Regjeringen har satt av 260 millioner kroner i neste års statsbudsjett, og hele prosjektet har en kostnadsramme på 578 millioner kroner.