Lederne jobber mot null skadde og null omkomne

Visjonen for en skadefri bygg- og anleggsnæring lever videre.

Publisert Sist oppdatert

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring har jobbet i to og et halvt år. Mange veiledere og verktøy er på plass, men nå ønskes et enda sterkere engasjement og forpliktelse. Toppledere skal utfordres og bedriftene engasjeres.

- Bakgrunnen for etableringen av charteret var en erkjennelse av at det var for mange skader i næringen og at noe måtte gjøres. Underskriverne av charteret deler en nullvisjon for skader og strategien er enkel: ikke «flasketuten peker på», men fokusere på hva man kan gjøre selv, sier leder for styringsgruppen i charteret, Kari Sandberg (administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)).

Ny plan før årsskiftet

Det har nå gått to og et halvt år siden arbeidet med charteret startet opp. Mye arbeid og innsats er lagt med, men samtidig meldes det om behov for økt engasjement og nye løft.

Tiltakene det er jobbet med den siste perioden gjelder ut 2016. Ny tiltaksplan for de to neste årene skal utvikles og ferdigstilles før årsskiftet.

Et viktig tiltak på veien videre vil være å samle toppledere for å diskutere hvordan arbeidet man kan forsterke arbeidet med charteret.

- Vi ser for oss en samling med toppledere fra alle deltakerne i charteret (Arbeids- og sosialdepartementet, byggherrene, de prosjekterende, de utførende og fagforeningene). Her ønsker vi en videre forpliktelse til charteret «versjon 2.0». Etter samlingen kan det være aktuelt å følge opp med møter og samlinger hos alle aktørene, sier Sandberg.

- En toppledersamling er nødvendig og viktig for å skape ytterligere forpliktelse, samtidig som det viktige arbeidet skjer i den enkelte utførende virksomhet. Jeg håper vi kan forsterke dette arbeidet i etterkant av toppledersamlingen. Det er i prosjektene og på byggeplassene at skader og ulykker skjer, og derfor er det helt avgjørende at vi når helt ut dit.

Arbeidet med en ny tiltaksplan som ferdigstilles i løpet av 2016 skal gjelde for 2017 og 2018.

Tallene man vil ha ned

Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygg- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring undertegnet i 2014.

Dette er et forpliktende samarbeid for at alle skal komme like hele hjem fra jobb – hver dag. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg har undertegnet charteret.

  • I 2015 omkom seks personer i arbeidsulykker i bygg og anlegg i Norge
  • De siste sju årene har det i gjennomsnitt omkommet ni personer per år
  • Virksomheter innen bygg og anlegg rapporterte om 12 arbeidsskader per 1 000 ansatte i 2015 (SSB). Gjennomsnittet for alle norske yrkesaktive er 8,9 skader per 1 000 ansatte
  • 98 prosent av de skadde er menn
  • En fersk rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) – der 176 ulykker er analysert – viser at 46 prosent er fallulykker
  • Handlinger og atferd er en medvirkende faktor i 82 prosent av ulykkene
  • Andre medvirkende faktorer er: Kompetanse (32 %), Operativ ledelse (54 %), Lokale farer (40 %), Tilgjengelighet / funksjonalitet på utstyr og materialer (56 %), Prosjektstyring (32 %) og Risikostyring (56 %)