Rv. 4 Gran – Jaren: Det var manglende langsgående sikring ved kabelarbeid inntil Rv 4 (kategori 3) da Vegtilsynet var på stedet. Foto fra Vegtilsynets tilsynsrapport (Sak 2016-04).

Alvorlige feil ved arbeidsvarslingen

Det er avdekket flere alvorlige feil ved arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region øst.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vegtilsynet har ført tilsyn med arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region øst. Ved stikkprøvekontroller på i alt sju arbeidsområder, fant Vegtilsynet flere alvorlige feil.

Kvaliteten på arbeidsvarslingen, det vil si hvordan man leder og regulerer trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsstedene, har direkte betydning for trafikksikkerheten både for trafikantene og for de som arbeider på anleggene.

Alvorlige feil ved arbeidsvarslingen

Statens vegvesen, Region øst besluttet allerede i 2012 å gjennomføre flere tiltak for å bedre arbeidsvarslingen i regionen. Vegtilsynet har undersøkt om de ulike tiltakene er gjennomført, fulgt opp og evaluert.

I tillegg er det undersøkt hvordan byggherren sikrer at registrerte feil og mangler ved arbeidsvarslingen blir rettet.

Selv om de fleste av tiltakene Region øst besluttet i 2012 er gjennomført, viser Vegtilsynets stikkprøver for et utvalg prosjekter i regionen at det fortsatt er for mange alvorlige feil ved arbeidsvarslingen.

Tilsynet har også vist at regionen ikke har gjennomført evaluering av tiltakene som ble vedtatt i 2012 for å finne ut om de har hatt effekt, og at byggherrekontrollen ikke har god nok struktur.

På bakgrunn av dette mener Vegtilsynet at Statens vegvesen, Region øst ikke har god nok kvalitet på arbeidsvarslingen, og at regionen må gjennomføre nye tiltak for å nå målsetningen om «bedre arbeidsvarsling i Region øst».

Tilrådingen etter tilsynet

Vegtilsynet har gitt én tilrådning i saken:

«Tilsynet har vist at arbeidsvarslingen i Region øst ikke ivaretar sikkerheten til trafikantene godt nok, se funn 1, og at byggherrekontrollen ikke har god nok struktur, se funn 2. I tillegg mangler evaluering av tiltaksplanen for «bedre arbeidsvarsling i Region øst» fra 2012, se funn 3. Vegtilsynet tilrår på bakgrunn av dette at Statens vegvesen, Region øst gjennomfører en evaluering av tiltakene som ble vedtatt i 2012. Videre at regionen sikrer at arbeidsvarslingen framover blir god nok, gjennom en mer strukturert byggherrekontroll som påser at arbeidsvarslingsplanen er relevant og at den følges. Regionen skal i sin tilbakemelding beskrive tiltak og hvordan de vil måle effekten av tiltak som blir gjort.»

Statens vegvesen, Region øst skal innen en fastsatt frist komme med tilbakemelding på hvordan tilrådningen vil bli håndtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring av eventuelle tiltak. På bakgrunn av tilbakemeldingen vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging og lukking av tilrådningen.

Powered by Labrador CMS