Fagverksbrua Launes 1 (bildet) er i dårlig stand og skal skiftes ut.
Fagverksbrua Launes 1 (bildet) er i dårlig stand og skal skiftes ut.

Kran løfter på plass 220 tonns stålbru

Rett før midnatt fredag 26.august starter en omfattende operasjon for å skifte ut stålbrua Launes 1 ved Egersund. I løpet av tre døgn skal den gamle stålbrua i Launes-sundet løftes ut og en ny bru løftes inn.

Publisert Sist oppdatert

Det er en nøye planlagt operasjon som skal gjennomføres i Launes-sundet fra sent fredag kveld. Etter at siste tog har passert over Launes-sundet skal den gamle fagverksbrua Launes 1 heises ut. Men først må kontaktledning, signalanlegg og andre installasjoner fjernes.

For å gjennomføre operasjonen er det laget en detaljert plan der hver arbeidsoperasjon har sin plass og sitt tidspunkt.

- Alt skal nå være klart, det eneste vi ikke rår over er været, smiler byggeleder Ulv-Erik Nordby og prosjektleder Karl-Ivar Urdal.

Sjøgående kranfartøy

Det er Aker Solutions som har kontrakten på både byggingen av den nye brua og gjennomføringen av selve operasjonen.

Den nye stålbrua er produsert ferdig på Aker Solutions’ verft i Egersund, og blir fraktet på lekter ut til Launes. Den nye brua har samme lengde som den gamle, 34,5 meter. I løpet av den 77-timers togfrie perioden skal brua skiftes ut og alle tilhørende arbeider være utført slik at togtrafikken kan komme i gang igjen fra tirsdag morgen klokken 04.

Løfteoperasjonene skal utføres med et stort sjøgående kranfartøy. Aker Solutions er en bedrift som har sin hovedvirksomhet rettet mot oljeindustrien og dette er første gang de har kontrakt på jernbanearbeid. Kontraktssummen er på drøyt 35 millioner kroner.

Tunge løft og tidspress

I løpet av sommeren er det også utført forberedende arbeider på Launes. Begge landkarene er forsterket med stålkjernepeler som er boret ned i fjell. I tillegg er det utført en rekke andre forberedelser slik at bru-utskiftingen skal kunne gjennomføres i løpet av 77 timer.

- Dette prosjektet har vært både spennende og annerledes for oss og våre lokale samarbeidspartnere. Brukonstruksjonen og stålarbeidet har vært ukomplisert rent teknisk. Nå gjenstår installasjonen hvor en rekke komplekse operasjoner avhenger av hverandre, sier Svein Oskar Nuland som er leder ved Aker Solutions i Egersund.

Den gamle fagverksbrua Launes 1 er i dårlig stand. Brua har blitt påvirket av vær, vind og salt sjøsprøyt gjennom hele sin levetid og nå er det på høy tid å skifte den ut. Den siste tiden har togene passert over brua i sakte fart.

Dette skal gjøres:
• Fjerning av eksisterende kontaktledning, signal- og andre anlegg
• Utheising og fjerning av den gamle fagverksbrua
• Innheising av betongplate (80 tonn) som skal legges under sporet ved vestre landkar for å ta opp bremsekrefter fra togene
• Innheising og montering av ny traubru i stål med vekt 220 tonn
• Etablering av ballast, sviller og skinner over ny bru
• Montering av kontaktledningsanlegg og signalanlegg
• Gjenåpning for trafikk

Launes-sundet

Det er tre jernbanebruer som ligger etter hverandre over Launes-sundet. De arbeidene som gjøres nå gjelder altså kun brua Launes 1. Jernbaneverket planlegger også ytterligere tiltak i sundet knyttet til brua Launes 3.

Disse tiltakene ble aktualisert etter storflommen og uværet «Synne» i desember i fjor. De ytterligere tiltakene i Launes-sundet vil bli presentert i høst og planen er å gjennomføre dem i løpet av 2017.

Arbeidene og planleggingen av videre arbeider skjer i en tett dialog med Egersund kommune.

- Vi har opplevd samarbeidet med kommunen som veldig godt, sier prosjektleder Karl-Ivar Urdal.