Nye fv. 17 skal gå gjennom to tunneler og deretter på bru og fylling over Olvikvatnet.
Nye fv. 17 skal gå gjennom to tunneler og deretter på bru og fylling over Olvikvatnet.

Vegvesenet har sendt kontrakt for signering

Når mottakeren har underskrevet og levert tilbake papirene kan entreprenøren starte veibygging verdt drøye 339 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen signerer kontrakt med PNC Norge AS for prosjektet fylkesvei 17 Liafjellet-Olvikvatnet.

Tildelingen skjedde i midten av juli og kontrakten er nå oversendt entreprenøren for signering. Statens vegvesen og PNC skal ha samhandlingsmøter, og spaden for rassikringsprosjektet går i jorda mot slutten av august eller begynnelsen av september.

PNC Norge AS leverte laveste pris i konkurranse med åtte andre tilbydere. Selskapets tilbud lød på drøye 339 millioner kroner.

Prosjektet er hjemhørende i Lurøy kommune på Helgeland. Her skal det bygges 5,5 km vei frem til grensen til nabokommunen Rødøy.

Veien skal gå gjennom to tunneler: Først en gjennom Liafjellet på ca. 1900 meter og deretter en kort tunnel ut til Olvikvatnet. Veien krysser vannet på fylling og en liten bru.

Veibredden før den første tunnelen og etter den siste blir 6,5 meter. Mellom tunnelene blir veibredden 8,5 meter. Fartsgrensen blir 80 km/t på hele strekningen.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Nordland fylkeskommune.

Veien skal være ferdig sommeren 2019.