MANIFESTASJON: I et Bauma-år får maskinsalget alltid et ekstra puff, og ifølge prognosen fra Off-Highway Reserach får vi en langtidsvirkning også i 2017.
MANIFESTASJON: I et Bauma-år får maskinsalget alltid et ekstra puff, og ifølge prognosen fra Off-Highway Reserach får vi en langtidsvirkning også i 2017.

Maskinsalget i Europa øker

Etter tre år med gode salgstall vil maskinsalget i Europa fortsatt øke. Riktignok spås vekstkurven å bli moderat. I 2016 anslås økningen å bli en prosent, mens salget vipper opp ytterligere tre prosent i 2017.

Publisert Sist oppdatert

Prognosen fra Off-Highway Research (O-HR) er justert i tråd med reelle salgstall for første halvår 2016 for de 15 europeiske landene som følges. For 2016 ventes totalsalget å bli 128.631 maskiner og for 2017 er tallet anslått til 132.465 maskiner.

Solid trend i Norge

I tråd med de gode salgstallene som er rapportert gjennom Maskingrossistenes Forening (MGF), holder Norge fortsatt god fart. 2015 sneiet vi «all-time-high-rekorden», og etter O-HRs analyse vil veksten bli på hele 10% i 2016. Dette vil utgjøre et salg på 4658 maskiner, og selv om det antydes moderate to prosent nedgang i 2017 vil salget da fortsatt ligge på 4575 maskiner.

Både Finland (+12%) og Sverige (+15%) vil få solid vekst i 2016, men veksttakten reduseres i 2017 til 2% og 5%. I en kort periode har maskinsalget i Norge vært større enn i Sverige, men dersom prognosen holder vil Sverige igjen være foran Norge i 2017. Danmark vil få en liten nedgang i 2016, men være tilbake på nivået nær 2800 maskiner i 2017.

Svingningene i landene

Storbritannia har i en periode hatt det største maskinsalget i Europa, men i 2016 vil Tyskland igjen innta sin lederrolle. Prognosen er på 32.300 maskiner. Selv med 1% ned i 2017 vil omtrent samme nivå holde for Tyskland til lederplass. Storbritannia derimot kan vente en nedgang på hele 11% i inneværende år og ytterligere 3% ned i 2017. I tall utgjør dette ca. 3500 maskiner ned fra dagens nivå.

Det tredje store maskinomsetningslandet i Europa er Frankrike som spås en økning fra snaue 20.000 til 25.000 maskiner i perioden. Ellers opplever Italia en sakte, men stabil oppgangstrend, mens Nederland får en stygg dropp i 2016.

I rapporten skriver O-HR at trenden for 2017 er lovende. Kun fire av de 15 landene oversikten omfatter kan forvente nedgang fra 2016. Dette til tross, det er enda et stykke frem til nivået for perioden 2006-2015 med et årlig gjennomsnittsalg på 135.860 maskiner.

Maskintyper og fordeling

Analysen fra O-HR omfatter også en fordeling av salget på maskintyper. Minigravere topper listen. Med 48.160 enheter i 2016 holdes nivået fra 2015, og det spås i tillegg en liten økning i 2017.

Beltegravere (23.215) og teleskoplastere (20.025) er de neste på listen. Graversalget ventes å være stabilt, mens prognosen for teleskoplaster er 6% vekst i 2017.

Vekstmaskinene forøvrig er veihøvler og beltelaster, mens for sistnevnte gruppe er solgte enheter så lavt at %-økningen i volum blir moderat.

Mange har ventet på lysere tider for miningmarkedet. Dersom salget av stive dumpere er en indikator på bedring, er det verd å registrere økning på 4% i inneværende år og 19% neste år. I enheter flytter man seg imidlertid bare fra 194 og opp til 240 solgte maskiner.

For rammestyrte dumpere ventes en svak nedgang i år, men 7% økning i 2017 til 1348 dumpere totalt.