Streiken i oljetransportavtalen er over

Partene, arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Parat, ble enige i mekling i tariffoppgjøret.

Publisert Sist oppdatert

Partene møttes fredag 1. juli på riksmeklerens kontor etter en ukes streik i sektoren. Resultatet ble enighet, noe som betyr at streiken i oljeleveransesektoren avsluttes.

Bakgrunnen for konflikten var at partene forrige uke ikke kom til enighet om minstelønnsreguleringene for overenskomstområdet. I meklingen ble det enighet om å heve minstelønnssatsen med 2,4 prosent og beregningsgrunnlaget for skifttillegg og vakttilleggene med 2,3 prosent fra 2015-nivå.

- Norsk Industri har beveget seg betydelig fra sitt siste tilbud forrige uke, og dagens resultat er svært nær vårt krav for minstelønnsjustering under forrige ukes mekling, sier Lars Johnsen, leder av NTF i en kommentar.

Resultatet av meklingen sendes ut til uravstemning med svarfrist 19. august.