Nå er pengene på plass til å bygge ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
Nå er pengene på plass til å bygge ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Første prosjekt har grønt lys

Stortinget har vedtatt det første utbyggingsprosjektet til Nye Veier AS.

Publisert Sist oppdatert

- Dette har vært en merkedag. Stortinget har gitt klarsignal til å sette i gang det første utbyggingsprosjektet i regi av Nye Veier. Prosjektet vil gi ny firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Dette betyr færre ulykker, økt fremkommelighet, kortere reisetid, færre miljøulemper og tryggere forhold for både lokaltrafikken og myke trafikanter.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at Stortinget mandag 30. mai behandlet forslaget om bompengefinansiering av prosjektet E18 Tvedestrand-Harebakken i Arendal. 

Den 23 kilometer lange strekningen er planlagt å være ferdig høsten 2019. Det er lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 5505 millioner 2016-kroner. Utbyggingen skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.  

- Prosjektet bidrar til å styrke Agder-regionen som felles bo- og arbeidsområde. E18 er den viktigste veiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, og får med dette en betydelig standardheving, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

STILLING LEDIG: