Ulykken skjedde ved tunnelen som bygges fra Klosbøle. Bildet er tatt noen uker før den fatale ulykken.
Ulykken skjedde ved tunnelen som bygges fra Klosbøle. Bildet er tatt noen uker før den fatale ulykken.

Vil ha frem alle fakta

Statens vegvesen vurderer å endre rutinene for uttak av fjell etter sprengningsulykken ved Klosbøle i Valdres i februar.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver organisasjonen på sine nettsider.

- Vi har en nullvisjon for arbeidsulykker, sier prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen, Region øst.

Han understreker at dødsulykken har gjort sterkt inntrykk på de som arbeider i Bagn.

- Vi beklager sterkt det som skjedde. Statens vegvesen har høyt fokus på sikkerhet på våre anlegg, og spesielt i forbindelse med sprengningsarbeid. Den tragiske ulykka ved Klosbøle gjør at vi vil forsterke vårt sikkerhetsarbeid ytterligere, sier Røed.

Han understreker at det er viktig for Statens vegvesen å forebygge alvorlige arbeidsulykker på anleggene.
- Vi har en nullvisjon om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadet i arbeid for Statens vegvesen. Derfor er det viktig for oss å få fram alle fakta om ulykken ved Klosbøle, slik at vi kan unngå tilsvarende ulykker senere, sier Røed.

- Misvisende rapport

Arbeidstilsynet har offentliggjort en foreløpig rapport om ulykken. I rapporten varsler tilsynet pålegg til både Statens vegvesen og Brødrene Dokken. Vegvesenet har sendt sitt tilsvar til denne rapporten.

Vegvesenet mener at deler av Arbeidstilsynets foreløpige rapport er direkte misvisende.

- Dette har vi tatt opp med Arbeidstilsynet. Vi avventer den endelige rapporten, sier Røed.

Spørsmålet om arbeidet med å ta ut fjell eller ikke skulle fortsette ble drøftet i møtet mellom Statens vegvesen og entreprenøren mandag den uken ulykken skjedde.

Hvordan arbeidet med å fjerne fjell skulle skje, ble også drøftet med entreprenøren før Kroon maskin gjennomførte selve sprengningen ved Klosbøle tidlig i februar. Det var etter denne sprengningen Vegvesenet fant udetonert sprengstoff. Det er ikke avklart hvorfor ikke alt sprengstoffet ble detonert.

- Vi forventer at videre etterforskning og avklaringer vil kunne gi oss svar på dette, sier Røed.

Byggeleder er HMS-koordinator

Statens vegvesen mener at E16-prosjektet har fulgt gjeldende regelverk for hvordan slike saker skal håndteres.

- Det er ikke riktig at Vegvesenet ikke fulgte opp bekymringen til vår kontrollingeniør. Det er heller ikke riktig at arbeidet ikke ble stanset. Det ble gjennomført en «sikker- jobb-analyse» før oppstart på mandag morgen. Vi kalte også inn entreprenøren til et nytt møte torsdag samme uke hvor vi fulgte opp tiltakene som Dokken hadde gjennomført for å sikre at det var trygt å jobbe i anleggsområdet, sier Røed.

Vegvesenet avviser at det har vært en rollekonflikt mellom byggeleder- og HMS-koordinator rollen i prosjektet.

- Det er normalt at byggeleder for vegprosjekter også er HMS-koordinator. Dette er ikke i strid med regelverket og er avklart med Arbeidstilsynet.  Det har heller ikke vært noe tidspress fra Vegvesenet for å få jobben ferdig, sier Røed.

Powered by Labrador CMS