Transportkomitéen vil fjerne vogntogene.

300.000 trailere skal vekk

De borgerlige samarbeidspartiene er enige om at 300.000 trailere skal flyttes fra vei til sjø og bane innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Tirsdag leverte Transportkomiteen på Stortinget sin innstilling om nærskipsstrategi, og som skal vedtas av stortinget neste mandag.

Minst 30 prosent av trailerne som kjører lengre enn 300 kilometer skal erstattes av transport på sjø og bane. Innen 2050 er målet å flytte 50 prosent.

Målet om 30 prosent godsoverføring innen 2030 skal være førende for prioriteringer når regjeringen legger frem Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 neste vår.

Konkrete tiltak

Konkrete tiltak skal legges frem i statsbudsjettet for 2017 for å få flere vareeiere til å velge skip/bane fremfor lastebil.

Det skal etableres en midlertidig ordning der vareeiere får direkte tilskudd for å velge sjø i stedet for vei og for å opprette nye sjøveis godsruter.

Det utarbeides en nærskipsfartsstrategi for å se alle tiltak i sammenheng. Det være seg tiltak som å redusere håndteringskostnadene pr. container, helhetlig gjennomgang av avgiftsregimet for nærskipsfarten, stimulere til økt bruk av lavutslippsteknologi i nærskipsfartflåten og tiltak for å bringe nærskipsfartens rammebetingelser på europeisk nivå.

 

Lønnsomt

I tillegg skal det vurderes hvordan myndighetene kan stimuleres til økt bruk av lavutslippsteknologi.

– Det viktigste vi gjør, er å styrke lønnsomheten til sjøtransporten, fordi vi vet det er det som avgjør når en vareeier skal velge transportmåte for godset sitt. Når flere bytter over til sjø, synker enhetskostnadene og godslinjer som før var ulønnsomme blir lønnsomme, sier Høyres medlem i Stortingets transportkomité, Helge Orten.

Powered by Labrador CMS