Ga oppdrag til Hæhre uten anbudsrunde

Statens vegvesen mener det haster å få utbedret veien, så da droppe de vanlig anbudsrunde.

Publisert Sist oppdatert

I april tok ras med seg deler av fylkesvei 76 i Tosbotn i Nordland, og siden har veien vært stengt.

Man fryktet en lang og kostbar utbedring, men Statens vegvesen har tatt noen snarveier og gitt oppdrag med utbedring til Hæhre Entreprenør AS uten tradisjonell anbudsrunde, og gjort en såkalt direkteanskaffelse.

Unntaksbestemmelser

De samfunnsmessige konsekvensene av stengt vei vil forverre seg når sommertrafikken tiltar. Regionvegsjefen har derfor besluttet å bruke unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser for å kunne inngå en avtale med en entreprenør, uten anbudsrunde.

– Å lyse ut oppdraget vil ta lang tid, og kan vanskelig forsvares sett opp mot konsekvensene det har for tusenvis av mennesker ikke å ha en forbindelse til E6. Ved at vi kommer i gang nå, kan vi åpne veien flere måneder tidligere enn vi ellers kunne ha gjort, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Arbeidet starter opp allerede mandag 23. mai og veien skal etter planen være farbar i midten av juli. Kontrakten med Hæhre er verdt omkring 16,5 millioner før mva.

Hæhre var allerede i området

Utfra kunnskap om entreprenører som har kompetanse, kapasitet, nødvendig utstyrspark og ledelse i området, har regionvegsjefen vært i kontakt med to virksomheter. Den ene hadde ikke kapasitet til å påta seg jobben.

- Hæhre har fra før av kontrakten for veiprosjektet E6 Helgeland nord. Det gjør at de kan rigge seg til fort, ettersom de allerede har både personell og materiell tilgjengelig i området, sier Naimak.

Helt ferdig til høsten

Når Hæhre er ferdig med sin del av arbeidet, etter planen i løpet av juli måned, åpnes strekningen for trafikk. Avsluttende arbeid – blant annet asfaltering og oppsett av rekkverk – gjøres av entreprenører Statens vegvesen har drifts- og vedlikeholdskontrakter med. Veien skal være helt ferdig i løpet av høsten.

Jobben med gjenoppbygging av fylkesveg 76 gjøres på vegne av vegeier Nordland fylkeskommune.