Kråbøl & Cos International TD40 med Kåre Høgheim som maskinfører rydder skog på Rygge i 1952.
Kråbøl & Cos International TD40 med Kåre Høgheim som maskinfører rydder skog på Rygge i 1952.

Kråbøl & Co ryddet Rygge flyplass

Selskapet hadde maskiner folk bare hadde hørt om - og aldri sett. Når bedriften var i sving med veibygging og planering på 40- og 50-tallet kom folk for å se på.

Publisert Sist oppdatert

Det hele begynte i 1947. Den andre verdenskrigen var over og «landet skulle bygges».

LES OGSÅ: Kråbøl-familien har fortsatt maskinene

Den 21. januar dette året ble følgende melding sendt til handelsregisteret i Sør-Gudbrandsdalen:

Til innførsel i firmaregisteret meldes herved Kråbøl & Co a/s, Østre Gausdal. Hvis formaal er aa drive veibygging, planering, tungtransport og hvad dermed staar i forbindelse.

Disponent for bedriften var Arnfinn Kråbøl fra Østre Gausdal. Kråbøl var også en av bedriftens mekanikere som reparerte og vedlikeholdt maskiner, biler og utstyr på eget verksted.

Arnfinn Kråbøl med firmaets første dozer – en Caterpillar D6.
Arnfinn Kråbøl med firmaets første dozer – en Caterpillar D6.

Brøytet veier

Bedriftens første maskin, en Cat D6 dozer, ankom Oslo i slutten av januar. Den ble fraktet med jernbane til Fagernes. Derfra kjørte den for egen maskin til Skammestein i Øystre Slidre.

Cat-en brøytet mange veier på vinteren, ifølge årsberetningen. Deretter sto planering av en idrettsplass og en golfbane for tur. Så ble dozeren brukt til bygging av seterveier, grendeveier og en fylkesvei.

Førstefører var Kaare Foss. Foss var en av de fire mennene som startet bedriften. De andre oppstarterne var Arnfinn Kråbøl, Svein Bjørneng og Oddvar Bjørneng. De eide 25% av aksjene hver.

Publikumsmagnet

Det var en stor begivenhet med en dozer i Østre Gausdal. Folk valfartet fra fjern og nær for å se vidunderet som kunne gjøre mange manns jobb, i en tid der vanlige redskaper til masseflytting var hakke, spade og trillebår.

Det var sterke meninger om denne nye maskinen. Boka «Gausdalsminner - nr. 10» viser dette:

Mange ville gjerne mene noe om dette, og det manglet ikke på synspunkter. Noen syntes det ble gjort stygt arbeid og at det ble rota fælt til i terrenget etter maskinen. Andre mente at det ble gjort dårligere og mindre grundig arbeid enn på gammelmåten med hakke, spade og trillebår.

Ryddet flyplass for forsvaret

Fra byggingen av kino i Lillehammer. Mange kom for å se gravemaskinene med tannhjul og wire.
Fra byggingen av kino i Lillehammer. Mange kom for å se gravemaskinene med tannhjul og wire.

Ved påsketider i 1952 ble firmaet innbudt av Forsvarets Anleggsdirektorat (FAD) til å legge inn anbud på rydding av «Rygge Nye Flyplass». Kråbøl & Co fikk jobben, og 21. april ble skogsdriften satt i gang. Så snart det ble plass, ble det satt i gang med stubberydding med dozere.

Firmaet hadde nå flere dozere, gravemaskiner og lastebiler.

Avtalen var at Kråbøl skulle rydde halve banen. Da dette var gjort, ryddet Kråbøl & Co sammen med hovedentreprenøren den andre halvdelen. I denne perioden var maskinparken og arbeidsstokken den største i bedriftens historie. Dette var også det største enkeltoppdraget.

Tatra etterlatt av tyskerne

Den største «arbeidshesten», bortsett fra dozerne, hos Kråbøl var en Tatra lastebil fra Tsjekkoslovakia. Denne kom fra Trondheim, der den var etterlatt av tyskerne etter krigen. Det ble bygget en maskinhenger til denne hos Øveraasen Verksted på Gjøvik etter tegninger av Arnfinn Kråbøl.

Da Kråbøl & Co fikk jobben på Rygge, reiste Tatra-en avsted med en dozer på lasteplanet og en dozer på tilhengeren.

I boka «Gausdalsminner - nr. 10» står det om kjøreturen:

En kunne ikke regne med at alle veier og bruer ville tåle en slik skyss. Det gikk da heller ikke lenger enn til Fåberg før det viste seg at brua over jernbanen ikke tålte tyngden. Brua tok skade, men det var ikke verre enn at de slapp unna med å betale mulkt for skadeverk og for å ha kjørt med for tungt lass.

En stor bedrift

I avskrivningsplanen fra 1953 står blant annet disse maskinene, bilene og utstyret oppført:
Caterpillar D6 dozer, 2 stk. Caterpillar D7 dozer, International TD-40 dozer, 2 stk. Ruston 10-RB gravemaskin, ABS gravemaskin, Austin lastebil, Tatra trekkvogn, Chevrolet lastebil, 8 stk. Ford lastebil, Mercury personbil, 3 stk. husvogner, Jaeger kompressor, Atlas dieselkompressor, omformer, lysaggregat og sveiseanlegg.

De åtte tyskproduserte Fordene, modell V3000, ble anskaffet for å klare all transporten på Rygge. I 1951 var 45 personer registrert på lønningslisten. I tiden med arbeidet på Rygge, var ca. 50 mann i arbeid for entreprenørbedriften.

Mekanisk verksted

Etter noen år ble det større konkurranse på entreprenørmarkedet, og Kråbøl & Co trappet ned. Flere av maskinførerne startet for seg selv.

Bedriften har holdt seg til verksted-røttene som Arnfinn Kråbøl startet. I dag drives Kråbøl & Co mekaniske verksted av Arnfinns sønn Arne.

Mange av de nå gamle maskinene er fortsatt hos Kråbøl: