Skoler kjøper seks dumpere

Landslinjeskolene med opplæringstilbud for anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker er i ferd med å anskaffe seks treakslede rammestyrte dumpere.

Publisert Sist oppdatert

Sam Eyde videregående skole har kunngjort en anbudskonkurranse for kjøpet på vegne av seg selv og fem andre videregående skoler på Doffin.

Skolene etterspørre tilbud på treakslede rammestyrte dumpere med lasteevne på «fra rundt 20 tonn». Skolene har hovedsakelig gravemaskiner i vektklassen 12 – 15 tonn, og er derfor opptatt av at dumperne størrelsesmessig skal samsvare med øvrig maskinpark.

Tilgang til modeller

For å kunne ha fleksibilitet i forhold til flytting mellom opplæringsarenaer, er det krav om at dumperne skal kunne registreres, og kjøres på offentlig vei.

Dumperne skal både benyttes i opplæringen av elever ved anleggsteknikk-linjen, og i forbindelse med utdanning av anleggsmaskinmekanikere.

Tilgang til, og opplæring på digitale system for feilsøking/diagnostisering, samt avlesing av brukerdata vil ha avgjørende betydning, opplyses det på Doffin.

I tillegg ønskes tilgang til relevante komponenter/modeller til elevøvinger.

Individuelle kontrakter

De seks skolene som samlet lyser ut anbudskonkurransen er: Fauske videregående skole, Kirkenes vidergående skole, Os videregående skole, Øksnevad videregående skole, Solør videregående skole og Sam Eyde videregående skole i Arendal.

Utlysningen gjøres felles for alle skolene, men den enkelte skole står ansvarlig for økonomisk oppgjør for sin maskin. Slik at det må utarbeides seks individuelle kontrakter. Tilbudsåpning skjer 30. september 2016.

Dette avgjør hvem som får kontrakten (hentet fra Doffin):

TildelingskriterierVektingKommentar
Totalinntrykk maskin, brukervennlighet og opplæringspakke

50 %

Max Poengsum 250

Inntil 5 poeng til den maskinen som samlet sett vurderes best egnet i forhold til skolenes behov.

 

Miljøprofil

20 %

Max poengsum 100

Inntil 5 poeng for tilbyder som tilfredsstiller kan-kravene som er satt i utlysningen.

 

Pris

30 %

Max poengsum 150

5 poeng for beste pris som tilfredsstiller kravene i tilbudet, deretter blir det gitt 1 poeng mindre pr. 2% differanse for tilbudene som er høyere enn laveste akseptable tilbud.
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS