Etter første etappe på 7912 km til Qatar, blir den norske bilen og sjåførene, fra v. Jon Erik Torkildsen og Jon Bakke ønsket velkommen av innkjøpssjef Lars Gjøstein ved Qatar Fertiliser Company i Umm Said, som ved denne anledning mottok 13 tonn utstyr til fabrikken.
Etter første etappe på 7912 km til Qatar, blir den norske bilen og sjåførene, fra v. Jon Erik Torkildsen og Jon Bakke ønsket velkommen av innkjøpssjef Lars Gjøstein ved Qatar Fertiliser Company i Umm Said, som ved denne anledning mottok 13 tonn utstyr til fabrikken.

Husker du: Dubai-expressen

Her er en artikkel fra Moderne Transport (Anlegg&Transports søstertidsskrift) nummer 8, 1976 om den 17.300 km lange transportruten Oslo-Dubai-Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det tar over en måned å kjøre 17300 km Oslo-Dubai-Oslo.

- Det som gjorde sterkest inntrykk på meg var en snøstorm i Tyrkia som raste i flere døgn slik at vi ikke kom videre. Jeg var mer forberedt på sandstorm i Den Arabiske Ørken, sier Jon Erik Torkildsen som var en av sjåførene på den første turen som ble kjørt på det operatørene kaller verdens lengste bilrute for godstransport Oslo-Dubai-Oslo, en samlet strekning på mer enn 17.300 km.

Rundturen tar mer enn en måned.

Den første bilen forlot Oslo 28. januar og bil nummer fem startet 5. april.

Arrangørene bak Dubai Road Express er Sundbye-TTO A/S og Maritime Protection A/S med erfaring fra 120 ekspresslastebiltransporter til Bandar Abbas, samt Gulf Agency Co. i Dubai som mottager av godset.

Det svenske selskapet Gulf Agency fordeler godset enten med sine forsyningsbåter til handelsflåten utenfor Dubai, eller til mottager på de forskjellige stedene i de arabiske emirater og Oman. Dessuten har man knyttet til seg ekspertisen fra Air-Contact Cargo, som driver flyfraktekspressen til Dubai med reservedeler til skipsforsyningstjenesten.

Bakgrunnen

- Hva er så grunnen til at det virkelig kan lønne seg å frakte varer landeveien til så fjerne strøk?

Salgssjef Christopher H. Borchgrewink i Maritim Protection A/S gir dette svaret:

- Det er flere grunner til at en slik rute er mulig. I området rundt Den Persiske Gulf foregår det en intens utbyggingsvirksomhet som det er grunnlag for gjennom de store oljeinntekter som tilflyter området. På få år skal disse landene ta igjen en utvikling som i Vesten har foregått i mer enn hundre år.

Dette gjør blant annet transportforholdene vanskelig. Det er mangel på havneanlegg og det er ingen sjeldenhet at skipene ligger i måneder før de får losset varene. Det viser seg også at det ikke lar seg gjøre å sende alle varer luftveien på regningssvarende vis.

Skipsfart og industri

- Hvem har dere som hovedkunder i denne trafikken?

- Det er først og fremst rederier som på en rask og sikker måte skal få frem reservedeler og utstyr til skipene. I Dubai samarbeider vi med svenskene som har etablert en utmerket forsyningstjeneste med sine tilbringerskip.

I tillegg til rederiene har vi industrikunder som Norsk Hydro, Norcem og Jotun som er sterkt engasjert i industrireisning i området. En større industribedrift nevnte at det hadde tatt fem måneder å få varer frem fra nordeuropeisk havn til Den Arabiske Gulf. Derfor synes det som om lastebiltransport fra dør til dør, eller dør til dekk via forsyningstjenesten med tilbringerskipene er den beste løsning i mange tilfeller.

- Og dere kan operere med konkurransedyktige rater?

- Ja, det viser seg å være mulig når vi kjører med fulle biler. Vi utfyller et behov som ligger mellom skipsfart og flyfrakt.

- Tar dere sikte på bare norske kunder?

- I tillegg til det norske og skandinaviske marked, mottar vi også last fra kontinentet. Alle rederier i Europa er kjent med vårt tilbud. Dessuten har vi kartlagt hvilke europeiske bedrifter som er engasjert i utviklingen av emiratene og de andre landene der nede. Akkurat nå er seks tonn på vei fra Tyskland.

- Dere kjører ruten med konvensjonell lastebil med tilhenger. Kan dere sette inn spesialvogner for kjøling og frysing, eller andre spesialbiler, hvis det skulle kreves?

- Det har vi fullt ut muligheter for.

Kjøreruten

- Hvordan går kjøreruten og hvem kjører?

- Bilene kjører med norske sjåfører, to på hver bil. Turen går gjennom Europa med komplettering av last i Gøteborg, København, Hamburg, Amsterdam og Salzburg. Deretter går ruten gjennom Jugoslavia, Bulgaria, Tyrkia, Syria, Jordan og Saudi Arabia til Doha. Derfra de siste 700 km til Dubai har man tilgjengelig svære ørkentraktorer som drar trailerne igjennom et stykke av til dels bløt ørkensand, som til tider gjør det vanskelig farbart for europeiske biler.

- Hvor ofte tar dere sikte på å kjøre ruten?

- I første omgang tar vi sikte på avganger hver mandag, selv om vi ennå ikke er kommet så langt. Men med den ekspansjon som foregår langs Gulfen, skulle det være gode muligheter for å utvide ruten.

- Hvordan skjer kommunikasjonen?

- Telekommunikasjonen via satellitt er god fra Gulfen og hit. Ved hver grenseovergang rapporterer sjåførene hjem via telex, telefon eller telegram slik at vi i grove trekk vet hvor bilene befinner seg og hvordan turen går.

- Hvordan klarer dere å fylle bilene på tilbakeveien?

- Det er i blant noe problematisk, men også på dette felt ser vi optimistisk på mulighetene. Blant annet er det ikke få sjøfolk som på denne måten kan få hjemsendt ting på en rimelig og sikker måte.

- Hvis dere skulle få tilbud om en hel last nedover, hvor lang tid trenger dere da for å stille en bil utenom de faste rutetider?

- Det klarer vi på et døgns varsel, sier salgssjef Borchgrewink til Moderne Transport.

STILLING LEDIG: