Lieråsen tunnel på Drammenbanen skal fornyes for store beløp de kommende årene.

Tunnelfornyelse til 769 mill. kroner

Lieråsen tunnel på Drammenbanen har stor trafikk og trenger en større rehabilitering. Tiltakene skal gå over flere år og er så langt beregnet å koste 769 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Planleggingen og prosjekteringen er i gang. I år er det avsatt åtte millioner til dette arbeidet, mens man i 2017 skal bruke 40 millioner kroner til arbeider i tunnelen.

Ifølge Jernbaneverkets vedlikeholdsplan skal det årlig brukes 100 millioner kroner i Lieråsen tunnel frem til 2023 da tunnelen skal være ferdig rehabilitert. Det jobbes også med å se på mulighetene til å komme i mål raskere slik at rehabiliteringen står ferdig allerede i 2020.

Mange skinnebrudd

Banesjef Bjørn Ståle Varnes er glad for at det rigges opp et større fornyelsesprosjekt for Lieråsen.

- Tunnelen trenger opprusting og tyngre vedlikehold, og det er krevende å holde strekningen oppe. Å gå inn i en fremtid med en større Intercity-satsing med Lieråsen slik den er i dag, vil bli problematisk.

- For eksempel er Lieråsen den strekningen utenom Ofotbanen som i 2015 hadde flest skinnebrudd, og det er ikke noe å skryte av. Jeg ser frem til at vi kommer i gang med en helt nødvendig rehabilitering av tunnelen, sier Varnes.

Arbeidet er startet

Werner Moen i Jernbaneverkets prosjektenhet er utpekt som prosjektleder, og han har allerede startet arbeidet med planlegging og prosjektering.

- Vi er i startgropen til et stort og spennende prosjekt. Den store utfordringen er å få utført så mange tiltak mens trafikken skal gå mest mulig uforstyrret, sier Moen.

- Vi ser blant annet på muligheter for å jobbe på det ene sporet med sikring mellom. 

Vannmeisling

Som grunnlag for planleggingen og prosjekteringen ligger en ingeniørkontroll i tunnelen utført av Norconsult for over ett år siden. Det planlegges å bruke 610 millioner kroner på betongrehabilitering og sporfornyelse.

- Det vil omfatte vannmeisling i de deler av tunnelen som er kledd med betongelementer for å fjerne svake og ødelagte områder, eventuelt bytte av elementer, rehabilitering av betongen og sikring av fjell med nett og bolter. Videre skal pukk, sviller og skinner byttes på hele strekningen, sier Werner.

393 tog per døgn

Kontaktledningsanlegget skal også skiftes. Det er beregnet å koste 95 millioner kroner, og i tillegg skal det monteres fjellovervåking, viftene skal skiftes, ny nødbelysning, ny strømforsyning til sikringsanlegg, nye elektriske tavler og nye kabelføringsveier med mer slik at totalsummen kommer opp i 769 millioner kroner.  

Lieråsen er en dobbeltsporet tunnel som ble bygget i perioden 1963 til 1973. Den er 10,7 kilometer lang, og hvert døgn kjører det 393 tog gjennom tunnelen mellom Asker og Drammen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS