Testbiler og sjåfører er klare til innstats.
Testbiler og sjåfører er klare til innstats.

Holder HVO hva som loves?

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) gjennomfører tidenes største test i samarbeid med Volvo, Scania, Mercedes-Benz og MAN.

Publisert Sist oppdatert

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker å finne ut om det miljøvennlige biodrivstoffet HVO virkelig er så bra som produsentene hevder. Derfor settes det nå i gang en omfattende test hvor de fire største lastebilimportørene i Norge deltar, skriver NLF i en pressemelding.

Statoil mener at deres syntetiske biodrivstoff HVO100 fungerer like bra eller bedre enn tradisjonell diesel, hele året, på alle nyere lastebilmotorer. Dette er godt nytt for miljøet, siden CO2-utslippet for dette drivstoffet ligger på omtrent en fjerdedel av det vi får fra konvensjonell diesel.

Kan fjerne 350.000 CO2

Hvis samtlige av NLFs medlemmer som fyller diesel hos Statoil byttet til HVO100 i dag, kunne vi ha fjernet 350.000 tonn CO2 fra det norske klimaregnskapet over natta. Men for å gjøre det må lastebileierne være trygge på at drivstoffet fungerer som det skal.

Derfor setter NLF nå i gang en langtidstest for å finne ut hvordan HVO fungerer i reell bruk med norske lastebilsjåfører bak rattet.

- Tydelig signal

Forbundet satte seg som mål å få de fire største lastebilmerkene med på testen. Scania, Volvo og Mercedes-Benz har allerede godkjent HVO for bruk på sine Euro VI-motorer og MAN har opplyst at de vil komme med en formell godkjennelse mot sommeren. For å sikre deltakelse i NLFs prosjekt har det inntil videre blitt innhentet en separatgodkjennelse fra produsenten.

– Dette er et tydelig signal om at lastebilprodusentene ønsker å strekke seg ekstra langt for å kartlegge egenskapene til HVO, sier NLFs prosjektleder Jens Olaf Rud. Han vil ha det overordnede ansvaret for langtidstesten og fører en tett dialog med de deltagende aktørene.

Prosjektstarten ble markert ved at de fire lastebilene med sjåfører og eiere ble samlet på Statoil Vestby sammen med representanter fra NLF og Statoil Fuel & Retail. Der fikk de en grundig gjennomgang i drivstoffets egenskaper slik at alle er klar over hva som befinner seg på tanken. Deretter ble testsjåførene presentert.

Torbjørn Hansen fra Hobøl representerer Scania, Ole Birger Skrebergene fra Fagernes og Andre Saura fra Brumunddal kjører Volvoen, Anders Sørum fra Sarpsborg kjører Mercedes-Benz og Odd Inge Hovin fra Støren får æren av å ratte Norges første MAN på HVO.

Starter 1. mars

Startskuddet går 1. mars. Før testens start skal alle kjøretøy gjennomgås grundig for å gi en komplett tilstandsrapport. Så fylles HVO100 på tankene og lastebilene sendes ut på en av de tøffeste praktiske utfordringene et hvert drivstoff kan gå gjennom – nemlig norsk helårsvær.

– Før testen er over vil kjøretøyene ha prøvd seg i alle tenkelige praktiske situasjoner og kjøreforhold. Og dette er viktig, for selv om Statoil har gjennomprøvd drivstoffet over lang tid, er det hverdagen for vanlige lastebilsjåfører som er den virkelige kvalitetstesten, forteller Rud.

Underveis vil lastebilenes tilstand bli kontinuerlig logget ved hjelp av produsentenes egne analyseverktøy. Parametere som utslipp, forbruk og kjøremønster vil bli kartlagt og sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som bruker konvensjonell diesel. Sjåførene skal også intervjues for å finne ut om de merker noen endringer i kjørbarheten fra førersetet.

 Den første milepælen vil komme etter tre måneder. Da vil datagrunnlaget som er hentet inn bli analysert, og resultatene publiseres på NLFs bransjemesse Transport 2016 den 9. juni på Lillestrøm. Det vil også foregå et datautvekslingssamarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) til nytte for instituttets egen forskning på drivstoffet HVO.