Når køen står inn mot sentrum om morgenen blir den parallelle snarveien stengt med bom.
Når køen står inn mot sentrum om morgenen blir den parallelle snarveien stengt med bom.

Midlertidig rushtidsbom i Oslo

For å hindre eksplosiv trafikkøkning på sidenveien av E6 inn mot Ryen i Oslo når Ring 3 får halvert kapasiteten, settes det opp en bom.

Publisert Sist oppdatert

Fra slutten av februar stenges Enebakkveien i retning mot sentrum/Ryen for gjennomkjøring i morgenrushet, hver mandag til fredag kl. 07.00-09.00.

En midlertidig rushtidsbom plasseres rett nord for krysset Enebakkveien/Sandstuveien (se kartet). Det vil si at det fortsatt blir mulig å kjøre ut på E6 via Sandstuveien, dersom du kommer på Enebakkveien sørfra.

Prioriterer bussen

20. februar starter Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere Brynstunnelen på E6/Ring 3. Kapasiteten gjennom tunnelen vil da reduseres med mer enn 50 prosent.

- Statens vegvesen skilter alternative ruter via riksveinettet, men vi forventer likevel økt trafikk på lokalveiene rundt Brynstunnelen. For å begrense gjennomgangstrafikk i Enebakkveien, og for å prioritere framkommelighet for bussene, setter vi opp en midlertidig rushtidsbom ved Abildsø, forteller prosjektleder Hilde Ulvik.

Kun i morgenrushet

Bommen omfatter bare trafikk i nordgående retning, det vil si mot sentrum/Ryen, og bare på hverdager (mandag til fredag) kl. 07.00-09.00. I morgenrushet er det kun busser og andre med tillatelse, f.eks. utrykningskjøretøyer, som kan passere bommen i retning sentrum.

Resten av døgnet er vegen åpen for fri ferdsel. Bommen omfatter ikke sørgående retning, det vil si ut av byen.

Bom til tunnelen er ferdig

Bussbommen settes i drift fra slutten av februar, og blir stående til Brynstunnelen er ferdig oppgradert sommeren 2017. Monteringen starter noen uker før.

Rushtidsbommen settes opp i samarbeid med Oslo kommune ved Bymiljøetaten, som har ansvar for det kommunale veinettet.

Begge etatene vil følge trafikksituasjonen tett i etterkant av at bommen settes i drift, og fortløpende vurdere behov for eventuelle justeringer.