Bilde fra ulykke med krokcontainer i Fredrikstad 16. mai 2011.

Tar grep om krokcontainere

«Vegdirektoratet vil i nær tid ha et samarbeidsmøte med Arbeidstilsynet om avklaring av ansvaret for krokcontaineres tilstand.»

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Dette står det å lese i et brev sendt fra Samferdselsdepartementet til Norsk Industri som er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter.

På samarbeidsmøtet med Arbeidstilsynet skal direktoratet se på muligheten for å innføre regler for periodisk kontroll av krokcontainere, står det å lese i brevet som er undertegnet av underdirektør Anne Berit Stavseth og rådgiver Maria Therese Halvorsen.

Ber om handling

Brevet er et svar på et brev sendt til departementet av Norsk Industri 3. september 2015, der foreningen ber om at tilrådingene om krokcontainere gitt av Statens havarikommisjon for transport (SHT) i 2012 iverksettes. I en temarapport om ulykker med krokcontainere kom SHT blant annet med disse tilrådingene:

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen som tilsynsmyndighet iverksetter tiltak som sikrer at krokløftpåbygg og krokcontainere som brukes sammen er bygget etter samme standard, eller at det på annen måte kan dokumenteres at de er tilpasset hverandre eller forsvarlig sikret.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med Arbeidstilsynet etablerer systematisk oppfølging av tilstand på krokcontainere, påbygg og innfestingspunkter.

Instruks til utekontrollørene

I svarbrevet, som kom nesten et halvt år etter henvendelsen, skriver departementet også:

Statens vegvesen arbeider fortløpende med løsninger for krokcontainertransport. Vegdirektoratet viser blant annet til at det er iverksatt tiltak for å øke fokuset på krokcontainertransport og sikkerhet i opplæringen av utekontrollører i Trafikant – og kjøretøystudiet. Utekontrollørene har også fått instruks om å fokusere på innfesting av krokløftcontainere ved kontroll av lastsikring.

Roser departementet

Fagsjef transport, Jo Eirik Frøise, i Norsk Industri er glad for at departementet nå tar tak i problemene med sikring av krokcontainere under transport på vei.

- Vi er fornøyd at det nå skjer noe, og det er grunn til å gi ros til Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for at de følger opp bekymringsmeldingene fra bransjen. Vi understreker at det er viktig at dette arbeidet har høy prioritet hos myndighetene, sier han til AT.no.

Powered by Labrador CMS