Sjefingeniør i Vegdirektoratet, Ole Sverre Molstad, på talerstolen Arctic Entreprenør på Gardermoen 20. januar 2016.
Sjefingeniør i Vegdirektoratet, Ole Sverre Molstad, på talerstolen Arctic Entreprenør på Gardermoen 20. januar 2016.

Andre tildelingskriterier enn pris

Det er galt å ha «plan for gjennomføring» og «organisering av arbeidet» som tildelingskriterier, sier sjefingeniør i Vegdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Ole Sverre Molstad, sjefingeniør i byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, hadde innlegget «Andre tildelingskriterier enn pris - hva er erfaringene så lang» på Arctic Entrepreneur 2016.

- Forskriftene skiller mellom egenskaper som tilbyder har (kvalifikasjoner) og egenskaper som påvirker produktet som skal kjøpes, altså kontraktens gjenstand som det heter. Og tildelingskriterier skal bare brukes på det siste, åpnet Molstad med.

- Tildelingskriterier øker kostnadene

Hva er det som er spesielt med tildelingskriterier? Først og fremst er det at de øker kostnadene.

- De må øke kostnadene, fordi du skal jo betale mer for noe mer. Og det øker kostnadene, sier han.

- Som en motpost kan man kanskje håpe at det øker konkurransen, fordi det er flere som kan delta med sine spesielle ting og være konkurransedyktige.

Fra gale til brukbare kriterier

Molstad tok for seg fire andre tildelingskriteringer enn pris. Han understrekte at andre kriterier enn pris er krevende å vurdere, og brukes mest på Vegvesenets største prosjekter.

Molstads fire eksempler som han mener går fra gale kriterier til noe som ligner noe man kan bruke (med Molstads kommentarer):

Plan for gjennomføring: Det er jo et typisk entreprenøransvar. Hvordan skal oppdragsgiver begynne å vurdere om den ene planen er bedre enn den andre når ferdigstillelsesfristen og delfristene står der, og det er entreprenørens ansvar å gjennomføre innenfor fristene. Og dessuten, planer må jo endres hele tiden.

Organisering av arbeidet: Igjen et entreprenør-ansvar. Skal man som oppdragsgiver virkelig kunne skille klinten fra hveten, og si «du har en bedre organisering». Da går det på sannsynlighet for å lykkes og da er man farlig nær kvalifikasjoner. Altså, hvor flink man er.

Leverandør skal beskrive konkrete tiltak for å ivareta trafikkavviklingen: Det har en økonomisk virkning for trafikkantene, så det er økonomisk. Men klarer oppdragsgiveren å få tak i det og beregne det?

Leverandør kan tilby annen frist for ferdigsstillelse: Nå er vi inne på noe konkret, for her kan man sette pris per dag.

- Planer må gjøres om

Videre opplyser Molstad at risikoen for feiltokning av dokumenter fra tilbydere ved en anbudskonkurranse økes med mengden som kreves levert.

- Ved noe av materialene som leveres inn, for eksempel om fremdrift, kan det være tvil om hva tilbyderen mener. Det kan være uklart om materialet fra tilbyder viser muligheter eller forutsetninger for gjennomføringen. Og det kan være vanskelig å avgjøre om konkrete tiltak som tilbyder foreslår forutsettes innenfor tilbudet eller om det skal betales ekstra, sier Molstad.

- Det er lett at det er gode grunner for å endre mye av det som tilbyder på dette stadiet planlegger og foreslår om utførelsesarbeidet når arbeidet skal utføres. Alle vet at planer må gjøres om. Det er viktig å ha dette i tankene når tilbudenes merverdi skal vurderes. Dersom gjennomføringen ikke blir slik man har planlagt, så svikter jo grunnlaget for tildelingen og den merverdi som er lagt inn for den.