Det 120 meter lange hovedspennet på Bøkfjordbrua blir bygget i Tyskland og fraktes til Kirkenes.
Det 120 meter lange hovedspennet på Bøkfjordbrua blir bygget i Tyskland og fraktes til Kirkenes.

Bygger Kirkenes-bru i Tyskland

Den nye brua over Bøkfjorden bygges over 2000 km unna.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2017 skal hele den nye vegstrekningen på E105 mellom Hesseng og Storskog i Sør-Varanger være ferdig.

På veien ligger nye Bøkfjordbrua som blir 284 meter lang. Nå er det klart at hovedspennet på bra ikke skal bygges på stedet, men i Tyskland og kan bli fraktet hel til byggeplassen i Kirkenes.

120 meter hovedspenn

Statens vegvesen har nylig undertegnet kontrakten med HAK Entreprenør AS fra Alta som sammen med tyske Schachtbau Nordhausen Stahlbau Gmbh skal bygge brua.

Bøkfjordbrua blir 284 meter lang, og hovedspennet er en nettverksbue. Selve stålarbeidet skal ferdigstilles på SBNs verksted i Tyskland, og entreprenøren ser på muligheten for å frakte hovedspennet på 120 meter fra Tyskland til Kirkenes, opplyser Statens vegvesen.

Transporten skjer høsten 2016 og deretter starter sluttarbeidet på stedet. Etter planen skal hel brua og veien åpne for trafikk i september 2017.

Kontraktssummen for brua er 117 millioner kroner.

Lukket område

Arbeidet med brua vil i svært liten grad berøre trafikanter eller beboere ettersom arbeidene skjer på et avlukket anleggsområde som ikke har vært brukt til andre formål tidligere.

Trifontunnelen, som skal forbinde brua med den nye traseen til E105, er snart ferdig, og elektroarbeidene vil bli igangsatt høsten 2016. Tunnelen skal være klar til bruk når brua over Bøkfjorden står ferdig.

Når hele anlegget står ferdig høsten 2017 vil vi ha en sammenhengende E105 med høy standard og gang- og sykkelløsning fra Bjørkheimkrysset på E6 til Storskog.