Maskinene har stått stille i Sydvaranger etter konkursen i november, men det jobbes fortsatt med å finne nye investorer til gruva.
Maskinene har stått stille i Sydvaranger etter konkursen i november, men det jobbes fortsatt med å finne nye investorer til gruva.

Sydvaranger skylder 2,8 milliarder

Kreditorene får neppe pengene sine, men bobestyreren har likevel ikke gitt helt opp å finne investorer til Sydvaranger Gruve etter konkursen.

Publisert Sist oppdatert

18. november begjærte Sydvaranger Gruve konkurs og nesten 400 ansatte mistet jobben i Kirkenes’ hjørnesteinsbedrift. Med lave priser på jernmalm var det umulig å drive gruva videre.

Nå har bobestyrer Leif Petter Madsen fra advokatfirmaet Wikborg og Rein jobbet i noen uker med å få en oversikt over konkursboet, og tallens tale er ikke lystig. Gruva skylder 2,8 milliarder kroner til rundt 50 kreditorer, og de aller fleste kan glemme å få igjen pengene.

- For de som ikke har prioriterte krav er sannsynligheten for å få tilbake pengene svært liten, sier Madsen til AT.no.

Julelønna reddet i Sydvaranger - Bedritent av DNB Konsernsjefens brev til de ansatte

Les også:


 

Mesteparten av utstyret og bygningene til gruven er pantsatt, så salg av utstyr vil først og fremst dekke panten, som først og fremst ligger hos DnB og Innovasjon Norge.

Jobbes med investorer

Det jobbes fortsatt med å finne nye investorer til gruven. Ved konkursen hadde denne prosessen stoppet opp, men konkursboet har tatt opp igjen tråden med noen av interessentene, men uten at det har dukket opp noe konkret foreløpig.

- Vi kontaktet noen av de som hadde vært interessert tidligere pluss noen til, dels rene investorrelaterte interessenter og noen som er mer industrielle. Vi har dialog, men det er ingen som så langt har startet en grundigere prosess, sier Madsen.

Frist ut måneden

Konkursboet har frist ut desember måned med å finne en investor, med mindre kreditorene ønsker å forlenge det arbeidet med den ytterligere risikoen det vil innebære.

- Vi har fullt trykk på dette frem til jul. Etter nyttår må vi ha en ny avtale med panthaverne. Uten noe håndfast da, må vi redusere kostnadene i boet, sier Madsen.

Det er for tiden ingen drift i gruva utover at et 20-talls personer jobber med å holde fabrikklokaler og utstyr i gang. Det skal gjøre det lettere med oppstart om noen ønsker å kjøpe selskapet.

Bobestyrer Madsen har fått god oversikt over hva som finnes av utstyr og hvilke verdier som ligger i dem. Dersom det ikke dukker opp noen interessenter, vil man være nødt til å selge utstyret etter nyttår for å dekke pantekravene. Ifølge Madsen vil det ikke være verdier i utstyret til å dekke mer enn panten, så det ser svært mørkt ut for andre kreditorer med tanke på å få igjen pengene sine.

Kan bli holdt «varm»

Men selv om det ser mørkt ut har ikke Madsen gitt opp håpet om å holde gruva varm, dersom en industriell invester skulle komme på banen. Men noen full drift vil det ikke være snakk om på kort sikt.

- Det blir i så fall bli ren begrenset drift, for å holde gruva varm til markedet kommer tilbake med et begrenset antall ansatte. Da må det være mulig å ta ut gråberg og noe malm for å ha noe inntektsgrunnlag, og det kan nok være mulig. Samtidig ligger det verdier i gamle malmhauger ved verket og ved sjøen. Det er mye som kan gjøres, men det fordrer jo at man investerer noe, sier Madsen.