Høyesterett avviste NCCs anke

Høyesterett avviste NCCs anke i asfaltsaken, og selskapet må dermed betale 150 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Konkurransetilsynet gav NCC et gebyr for ulovlig samarbeid i Trøndelag i perioden 2005 – 2008. Gebyret ble i sommer fastsatt til 150 millioner kroner av Borgarting lagmannsrett. NCC anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble fredag avvist.

Gjort av én person

Det ulovlige samarbeidet ble begått av én enkelt NCC-ansatt sammen med en konkurrent.

Les mer om bakgrunnen for saken her: NCC må betale 150 millionerBorgarting lagmannsrett har hevet gebyret i den såkalte Asfaltsaken fra 40 til 150 millioner kroner.

Handlingene var illojale og bryter med alle instrukser og NCCs retningslinjer for selskapets forretningsvirksomhet. 

– NCC har et omfattende Compliance-program og vi aksepterer ikke brudd på hverken Konkurranseloven eller våre interne etiske retningslinjer. Personen som stod bak det ulovlige samarbeidet i Trøndelag jobber ikke lenger i selskapet, sier Eric Thunegard, sjefsjurist NCC Roads. 

Må betale 150 mill.

Dommen innebærer at NCC må betale et gebyr til Konkurransetilsynet på 150 millioner kroner. 

NCC har tidligere satt av 66 millioner svenske kroner. Resterende beløp på 88 millioner svenske kroner belastes NCCs resultat i 4. kvartal 2015.

NCC ble i 2013 ilagt gebyr fra Konkurransetilsynet på 140 millioner kroner som følge av ulovlig samarbeid med Veidekke i Trøndelag. I fjor reduserte Oslo tingrett gebyret til 40 millioner kroner. Men i sommer hevet Borgarting lagmannsrett gebyret til 150 millioner kroner.

NCC mente at det opprinnelige gebyret var altfor høyt, fordi det klart kom fra at det var én person i selskapet som hadde drevet ulovlig samarbeid med en konkurrent. Handlingene har vært illojale og bryter med alle instrukser og selskapets retningslinjer for selskapets forretningsvirksomhet.

Veidekke fikk amnesti

Veidekke meldte fra om det ulovlige prissamarbeidet i januar 2010. Siden de selv meldte saken til myndighetene fikk Veidekke amnesti og er ikke blitt straffet.

Med Høyesteretts avvisning av anken, er saken nå avsluttet.