Kim Terje M. Tollefsen mistet førerkortet på tross av at det er 10 år siden han hadde epilepsianfall.
Kim Terje M. Tollefsen mistet førerkortet på tross av at det er 10 år siden han hadde epilepsianfall.

Epilepsi stopper sjåførdrøm

OSLO: 13 år gammel hadde Kim Terje M. Tollefsen (23) to epilepsianfall. Fem år etter han tok lastebilførerkortet, ble det inndratt.

Publisert Sist oppdatert

I 2010 startet Tollefsen på yrkessjåførutdanning ved Hønefoss videregående skole, og i januar 2011 fikk han førerkortet. Den gangen måtte han søke fylkeslegen om dispensasjon på grunn av epilepsien.

I nesten fem år jobbet han som lastebilsjåfør og stortrivdes uten at diagnosen han har hatt i 10 år har vært til hinder.

I sommer fikk han brevet i posten som skulle snu opp ned på tilværelsen for 23 åringen. Han var ikke lenger skikket til å kjøre lastebil og måtte gi fra seg førerkortet, mente Statens vegvesen.

Nye krav

Bakgrunnen er nye helsekrav for førerkort for tunge kjøretøy som ble innført i sommer. Kim Terje klaget på avslaget fra fylkesmannen i juli, men det kom et nytt avslag i september fra Helsedirektoratet. 1.oktober måtte han parkere lastebilen han kjørte for Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS.

Inntil videre jobber Kim Terje M. Tollefsen som grunnarbeider og dumperkusk. Han er glad for måten arbeidsgiver Kaare Mortensen Oslo/Akershus har tatt vare på ham.
Inntil videre jobber Kim Terje M. Tollefsen som grunnarbeider og dumperkusk. Han er glad for måten arbeidsgiver Kaare Mortensen Oslo/Akershus har tatt vare på ham.

- Jeg føler at det ikke er noen som vil høre hva jeg har å si i saken. Alle de som har bestemt min skjebne, har gjort det ut fra dokumenter. Ingen har snakket med meg, sier Kim Terje M. Tollefsen.

Oppsøkt nevrolog

Han har vært hos nevrolog selv, og hun mente ifølge Tollefsen at både Fylkesmann og Helsedirektoratet har opptrådt i overkant firkantet. Nevrologen mente det ikke var forbundet med noen fare at Tollefsen beholdt førerkortet.

De nye reglene som trådte i kraft i sommer er blitt mye strengere. Nå er kravet at kandidaten hverken skal ha hatt anfall eller gått på medisiner de siste 1 årene. Kim Tollefsen har etter eget ønske ikke tatt medisiner de siste årene.

Nå venter han på plass for utredning på spesialsykehuset for epilepsi i Bærum. Håpet hans er at grundige undersøkelser der skal friskmelde han.

Vil ha tilbake

I påvente av at han skal få førerkortet tilbake, jobber han som kombinert grunnarbeider og dumpersjåfør hos sin arbeidsgiver Kaare Mortensen. Men det han har mest lyst til er å sette seg bak rattet på Volvo FH’en han fikk ny for halvannet år siden.

- Jeg har heldigvis en utrolig god arbeidsgiver som har stått bak meg i denne situasjonen. De har stått sammen med meg og hjulpet til så godt som mulig, sier Kim Terje M. Tollefsen.

Tollefsen føler de nye helsekravene blir i overkant stivbente. Han føler det ikke er rom for individuelle vurderinger. De to anfallene han hadde for 10 år siden, som begge skjedde i løpet av noen måneder, betegner han som milde. At det skal stoppe han i jobben videre, opplever han som urimelig.