Fem vil bygge fylkesvei

Fem entreprenører ønsker å bygge fylkesvei 43 Farsund sentrum. En tilbyder er klart lavere enn de andre på pris.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 2. november ble tilbudene fra de fem åpnet på Statens vegvesen Region sørs hovedkontor i Arendal. Tilbudene skal kvalitetsvurderes og behandles i Statens vegvesen Region sørs anskaffelsesnemd før endelig kontrakt signeres.

Disse kom med tilbud:

Lindland Maskin AS,           34 320 889,50 kroner 
Brødrene Thorkildsen AS,  40 617 676,20 kroner 
Bertelsen & Garpestad AS, 40 917 469,00 kroner 
Risa AS,                               45 463 953,70 kroner 
Repstad Anlegg AS,             45 988 612,00 kroner

Dette skal gjøres

Prosjektet omfatter utbedring av ca. en kilometer av dagens fylkesvei, Listerveien, gjennom sentrum i Farsund. Den nye strekningen vil bli ny hovedkorridor for øst-vestrettet trafikk. En stor andel av trafikken er industri/tungtrafikk til Lundevågen.

Dette skal avlaste bygatene for tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk.