Strekningen forbi Skiftessjøen skal etter planen erstattes av tunnel i det anbefalte forslaget fra Statens vegvesen.
Strekningen forbi Skiftessjøen skal etter planen erstattes av tunnel i det anbefalte forslaget fra Statens vegvesen.

Anbefaler Dyranuttunnelen på Rv. 7

Statens vegvesen har kommet med din anbefaling for oppgradering av Riksvei 7 over Hardangervidda.  

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen anbefaler en redusert variant av konsept K2, «Korte tunneler» og bygging av tunnel ved Dyranut. Anbefalingen innebærer bygging av Dyranuttunnelen på vel 6 km, et tiltak som vil gi stor forbedring av forholdene både for villrein og vinterregularitet, melder vegvesen.no.

Alternativet er det billigste konseptet som gir tilfredsstillende måloppnåelse, både med tanke på villreinproblematikk og vintertrafikk.

K2 redusert innebærer en total investering på ca. 2 milliarder. Dette er halvparten av det en full utbygging av K2 ville kostet. K3 (lang tunnel) er kostnadsberegnet til ca. 8 milliarder.

Det reduserte alternativet innebærer kun at Dyranuttunnelen bygges i første omgang.

- Vi ser det som vesentlig mer realistisk å skaffe finansiering til en etappevis utbygging av K2 enn til å bygge en lang tunnel under vidda, sier prosjektleder Morten Ask.

På lang sikt kan det bli aktuelt å realisere konsept K2 i sin helhet. Det betyr i så fall etappevis utbygging av opptil fire andre tunneler på Hardangervidda, videre østover mot Haugastøl.