LO og NHO vil at nyttekjøretøy skal få et eget felt på E18.
LO og NHO vil at nyttekjøretøy skal få et eget felt på E18.

Vil ha eget «godsfelt» på E18

Håndverkere og vareleveranser må bli prioritert på E18 mener både NHO og LO.

Publisert Sist oppdatert

– Rørleggere kan ikke ta trikken. Folk skal kanskje ha levert varer hjem, kanskje en ny sofa. Den kan heller ikke komme med tbane eller trikken, sier Nina Solli i NHO Oslo og Akershus til NRK Østlandssendingen.

Sammen med LO krever NHO at gods- og annen nyttetrafikk må slippes frem på veiene, på lik linje med kollektivtrafikk og elbiler.

– Vi mener det bør være miljøfelt der også nyttetransport får tilgang. Og vi må ha kapasitet slik at det er mulig å komme frem også med bil, sier Solli.

Forhandlinger

Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne forhandler i disse dager om en plattform for nytt byråd i Oslo. MDG har som et av hovedkravene at en ny E18 inn til Oslo vestfra skal skrinlegges. Det bekymrer både LO og NHO.

Sammen med leder i LO i Oslo, Roy Pedersen har Solli skrevet et felles brev til forhandlerne der de sier seg enige i at veksten i persontrafikken skal tas kollektivt, men påpeker at for veksten i nyttetrafikken er veinettet eneste alternativ.

«Vegvesenets planer for E18 Vestkorridoren har blant annet vært å øke kapasitet for kollektivtransport. Bedre kapasitet for busstransport på E18 Vestkorridoren bidrar til å nå målet om økt kollektivandel blant pendlere til Oslo», heter det i brevet, som fortsetter:

«Med prinsippet til grunn om at vekst i persontrafikk skal tas kollektivt, må det også gjøres vurderinger av behovet for utbygging og oppgradering av eksisterende veinett. I dag er situasjonen rundt E18 Vestkorridoren uavklart, samtidig som vi forventer trafikkvekst på veien for yrkesgrupper som er avhengig av bil, godstransport og flere kollektivreisende med buss.»

Les hele brevet her.

Felles krav

Et felles krav blir derfor både egen bussvei, men også miljøfelt for el-biler der også næringstransporten får tilgang.

– Vi må finne en løsning på godstransporten. Det er varer som skal frem, nødvendig for å kunne ha et fungerende næringsliv. Det er også nødvendig for at servicetilbudet til Oslos befolkning skal være tilfredstillende.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS